Fördelar och nackdelar med kärnkraft | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Svenska 1
  • VG
  • 3
  • 966
  • PDF

Fördelar och nackdelar med kärnkraft | Diskuterande text

En diskuterande text som handlar om kärnkraft och som lyfter fram fördelar och nackdelar med kärnkraft. Dessutom förs en personlig argumentation för och emot kärnkraften.

Lärarens kommentar

Läraren var mycket nöjd med innehållet. Dock slarvade jag med korrekturläsningen. Läraren förväntade sig även en slutsats/analys i slutet av uppsatsen, för att jag skulle få ett högre betyg.

Utdrag

Fördelen med kärnkraft är att man utvinner mycket energi från lite materia. När en uranatom klyvs frigörs miljoner gånger mer energi jämfört med när en kolatom förbränns och konverteras till koldioxid. Ett kärnkraftverk släpper bara ut vatten från kylsystemet i reaktorn.
Några utav nackdelarna med kärnkraft är att resterna som bildas i reakorn efter klyvningen är radioaktiva. De radioaktiva resterna utsänder strålning som är mycket farlig för... Köp tillgång för att läsa mer

Fördelar och nackdelar med kärnkraft | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.