Fördjupnignsarbete: Galileo Galilei - Historia 2a

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Historia 2a
 • MVG
 • 8
 • 2892
 • PDF

Fördjupnignsarbete: Galileo Galilei - Historia 2a

Ett fördjupningsarbete där eleven redogör för Galileo Galileis liv och vetenskapliga upptäckter, samt hans betydelse för människans förändrade syn på världen.

Följande frågeställningar besvaras:
* Vem var Galileo Galilei?
* Vilka teser och teorier förespråkade han?
* Hur påverkades han av det samtida samhället?
* Hur påverkade han samtidens tankeströmningar?
* Hur förhåller han sig till tidigare teorier?
* Har hans teorier lett till fortlöpande upptäckter, vilket påverkat oss i dagens samhälle?

Lärarens kommentar

Bra, men hon önskade att sammanfattningen placerats först i rapporten.

Innehåll

1. Inledning
1.1 Bakgrund
1.2 Syfte
1.3 Frågeställningar
1.4 Sammanfattning

2. Metod och material
2.1 Metod
2.2 Källor

3. Resultat
3.1 Vem var Galileo Galilei?
3.2 Vilka teser och teorier förespråkade han?
3.2.1 Lagarna om fallrörelse
3.2.2 Tröghetsprincipen
3.2.3 Den heliocentriska världsbilden
3.3 Hur påverkades han av det samtida samhället?
3.4 Hur påverkade han samtidens tankeströmningar?
3.5 Hur förhåller han sig till tidigare teorier?
3.6 Har hans teorier lett till fortlöpande upptäckter, vilket påverkat oss i dagens samhälle?

4. Diskussion

5. Källförteckning

Utdrag

"1:2 Syfte

Syftet med denna rapport är att fördjupa sig i hur Galileo Galileis vetenskapliga teorier och experiment påverkat människans syn på världen, samt vilken inverkan de har på oss idag.

1:4 Sammanfattning

Galileo Galilei blev under sin utbildning i medicin vid universitetet i Pisa mycket intresserad av fysik, matematik och astronomi. Med en ny metod att utföra experiment lyckades han motbevisa flera av Aristoteles läror, vilket bland annat resulterade i lagarna om fallrörelse samt tröghetsprincipen. Det är tack vare dessa som Isaac Newton senare kunde formulera sina tre rörelselagar och gravitationslagen.

Galileos förbättringar av teleskopet gav honom också möjlighet att kunna studera stjärnhimlen under nattetid. Vad han då upptäckte var bland annat Jupiters fyra månar och att månens yta liknar jordens. Detta innebar att Copernicus teori om att jorden snurrade runt solen visat sig vara korrekt. Efter att ha publicerat sina teorier i Dialogo blev han av den katolska kyrkan satt i husarrest. Galileo dör år 1642 i sitt hem, men inte innan han låtit fått sitt främsta verk Discorsi publicerat."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupnignsarbete: Galileo Galilei - Historia 2a

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra arbete! Mycket bra information att ta hjälp utav
 • 2013-10-26
  Väldigt inspirerande och välskriven text om Galileo.
 • 2016-05-25
  Bra inspirationskälla
 • 2015-09-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Konkret men man kunde ha sagt mer