Fördjupnignsuppgift: Hinduism, buddhism och nya religiösa rörelser

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Gymnasieskola Årskurs 3
  • Annat
  • VG
  • 4
  • 1769
  • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupnignsuppgift: Hinduism, buddhism och nya religiösa rörelser

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för hinduism, buddhism samt nya religiösa rörelser (bland annat Krishnarörelsen).

Notera att beteckningen "NRR" står för "Nya religiösa rörelser".

Studienets kommentar

Det ser rimelig godt ud, men aner ikke hvad det er. Ingen kopi fra google.se

Innehåll

- Hinduism
- Buddhism
- Nya religiösa rörelser
- Textanalyser (extrakt från hinduisk text)
- Källförteckning

Utdrag

"Hinduism
Hindism är en intressant religion som vi i Sverige hör allt för lite om, förmodligen beror det på att det är en religion som har sitt främsta fotfäste i Indien, 85% av Indiens befolkning är Hinduer och religionen präglas mer av riter och liv än tro och lärsystem . Religionen bygger på olika grundbegrepp som Samsara, karma, brahman och moksha. Samsara sammanfatter den eviga kretsloppet av födelse och återfödelse. Karma beskriver och innebär hur vårt medvetna handlande kommer att påverka det kommande livet. Brahman är et begrepp som syftar till ett ennerligt väsen, skaparguden – Jorden går under på kvällen och skapas på nytt när Brahma vaknar. Moksha står för befrielsen, det berör självet som blir ett med världssjälen, Brahman."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupnignsuppgift: Hinduism, buddhism och nya religiösa rörelser

[0]
Inga användarrecensioner än.