Fördjupningsarbete: Abort, rätt eller fel? - Filosofi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Filosofi A
 • G
 • 6
 • 1066
 • PDF

Fördjupningsarbete: Abort, rätt eller fel? - Filosofi A

Ett kortare fördjupningsarbete som undersöker abortfrågan ur olika perspektiv, med både argument för och emot. Följande frågeställningar besvaras:

- Vad innebär en abort?
- Hur utförs en abort och vilka metoder finns det?
- Vad säger kristna om abort?
- Vilka argument finns det för abort och vilka finns det mot?
- Vilka är de vanligaste anledningarna till att en kvinna gör abort?

Lärarens kommentar

Kunde ha skrivit mer. Annars bra information. Fick G+

Elevens kommentar

Skriva lite mer.

Innehåll

Inledning 3
Syfte 3
Frågeställningar 3
Metod 3
Textdel 4-5
Sammanfattning 5
Diskussion/Analys 5
Källförteckning/Källkritik 6

Utdrag

"Inledning:
Jag har valt att skriva om abort. Det finns så många delade åsikter om just det, och i detta arbetet ska jag presentera vad jag har kommit fram till och mina egna åsikter om det.

Syfte:
Mitt syfte med detta arbetet är att jag vill fördjupa mig i ämnet abort och de konflikter som uppstår när man diskuterar detta. Jag vill även påvisa vilka olika argument som finns för och emot abort.

Metod:
Jag har tagit hjälp av internetsidor och eget kunnande om saken. För att få delade meningar kollade jag olika forum där folk hade kommenterat sina åsikter.

Textdel:
När man gör en abort så innebär det att man avbryter en graviditet. Man har rätt till att gör en abort fram till graviditetsvecka 18, därefter kan man få det beviljat av Socialstyrelsen om man har särskilda anledningar.

Det finns olika sätt att göra en abort på, och det vanligaste är medicinsk abort. Det innebär att kvinnan får tabletter som hon ska ta både oralt och vaginalt. Denna metoden går att använda under hela perioden då abort är tillåtet men på vissa mottagningar så gör man kirurgisk abort mellan vecka 9 och 12. Efter vecka 12 så gör man medicinsk abort men det måste då ske på sjukhus.
En kirurgisk abort innebär att efter att kvinnan fått tabletterna så suger man ut graviditeten ur livmodern. Oftast blir kvinnan då sövd under en kortare stund men det händer också att man bara ger lokalbedövning kring livmoderhalsen.

Det är självklart inte bara kristna personer som är emot abort, anledningen till att jag tar upp just den kristna synen på detta är för att religion ofta spelar in i åsikterna inom detta ämne och för att många som är emot abort har just sin tro som det starkaste skälet till detta."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Abort, rätt eller fel? - Filosofi A

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra stödmaterial måste ja säga
 • 2013-09-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  :)))))))))))))))))))))))))))))))
 • 2013-09-20
  mycket bra!!!!!!!!!!!!