Arbetarrörelsen i Sverige | Uppkomst och betydelse | Historia 3

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Historia 3
 • MVG
 • 8
 • 2298
 • PDF

Fördjupningsarbete: Arbetarrörelsen i Sverige | Uppkomst och betydelse | Historia 3

Ett fördjupningsarbete som redogör för arbetarrörelsens uppkomst och betydelse i Sverige. Vidare så beskriver eleven även hur arbetarrörelsen påverkade beslutet om att införa allmän rösträtt för både män och kvinnor.

Lärarens kommentar

Väldigt bra, MVG.

Innehåll

- Inledning 1
- Syfte 1
- Genomförande 1
- Redovisning av resultat 2
- Vad är en folkrörelse? 2
- Arbetarrörelsen 2
- På vilket sätt påverkade arbetarrörelsen beslutet om införandet av den allmänna rösträtten för både män och kvinnor? 3
- Slutsats 4
- Diskussion 5
- Inflytande idag 5
- Litteraturkällor 6
- Internetkällor 6

Utdrag

"Inledning
Vi har valt att fördjupa oss i arbetarrörelsen betydelse och ursprung under slutet av 1800-talet. Våra kunskaper om detta ämne var innan vi började arbeta ganska begränsade. Det föll sig därför ganska naturligt för oss att välja detta som tema eftersom arbetarrörelsens budskap känns aktuellt även idag. Vi tror att arbetarrörelsen har haft en stor inverkan på hur dagens samhälle ser ut och därför ansåg vi att detta tema passade oss bäst att skriva om.

Syfte
Vårt syfte med detta arbete är att bredda våra kunskaper i Arbetarrörelsens uppkomst och betydelse. Hur kom det sig att arbetarrörelsen fick en så stor kraft och betydelse hos så många människor under denna tid? På vilket sätt bidrog arbetarrörelsen till ett demokratiskt samhälle?

Vi vill att detta arbete ska bidra till att vi i gruppen börjar fundera över om det svenska samhället var rättvist eller inte under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Vi vill också veta vilka orsakerna var till att så många folkrörelser bildades under denna tid.

Genomförande
Resultatet i vårt arbete har vi fått fram genom att vi har sökt information på internet och använt oss av Historia boken Epos. Vi har använt oss av ett antal olika Internetkällor och jämfört dessa, för att på så sätt få ut en så säker information som möjligt. Vi ansåg att söka fakta både från internet och från boken var det bästa sättet för att få ut en bra och tydlig information."... Köp tillgång för att läsa mer

Arbetarrörelsen i Sverige | Uppkomst och betydelse | Historia 3

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-06-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välskrivet! Mycket bra information. Bra analys! Välarbetad text med bra källförteckning.
 • 2014-03-31
  Bra struktur! De följt uppsats mallen exakt vilket är super bra!
 • 2014-09-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  vilken bra uppsats, väl skriven och bra arbete!
 • 2014-08-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra och välskriven uppsats!