Fördjupningsarbete: Avfall och sophantering i Sverige - Naturkunskap

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Hotell- och restaurangprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Naturkunskap
 • MVG
 • 10
 • 2396
 • PDF

Fördjupningsarbete: Avfall och sophantering i Sverige - Naturkunskap

Ett fördjupningsarbete med fokus på hur avfalls- och sophanteringen fungerar i Sverige och hur det påverkar natur, vatten och samhälle. Vidare så diskuterar eleven vad som kan göras för att förbättra avfallshanteringen.

Innehåll

1. Inledning
2. Syfte
3. Metod & Material
4. Avgränsning
5. Resultat/Rapportsdel
6.1 Vattnets miljöproblem
6.2 Avfallsförbränning
6.3 Vad kan vi göra åt detta? Kungsbacka kommun har redan börjat!
6.4 Hur jag tror många Svenska tänker
7. Sammanfattning
8. Egna reflektioner / förslag

Innehållsförteckning
Länkar

Utdrag

Jag har valt att undersöka hur sophanteringen fungerar i Sverige och hur den påverkar vårt vatten . Det pratas mycket om den jord vi lever på och att vi alla måste tänka på våran miljö för en hållbar utveckling. Var vi än kommer så finns det sopor, Driker du mjölk ska mjölkpaketet slängas, byter du batterier i fjärrkontrollen så ska dem slängas. Man gör av med otroligt mycket sopor, Genomsnittet för hela landet är 218 kilo per invånare varje år. Men vad händer då med soporna? Hur påverkar det våran miljö? Hur påvärkar det vårat samhälle? Vad kan vi göra åt det?

Syfte
Få fram information och belysa detta problem. Vad detta kan innebära för våran natur och samhälle. Och vad kan du som individ göra för att bidra till en hållbar utveckling? Och vad kan Sverige göra som land för att få det bättre, kanske komma på bättre maskiner och teknik till förbrännig, För det är inte allt vi kan förbränna eller återandvända. Mycket utav det vi slänger går att återanvända som tlx, Metal papper m,m men vad händer med det som inte går att återvinna?... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Avfall och sophantering i Sverige - Naturkunskap

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-06
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Detta har varit till en stor hjälp. Tack!

Material relaterade till Fördjupningsarbete: Avfall och sophantering i Sverige - Naturkunskap.