Barnadödlighet i världen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 8
 • Samhällskunskap
 • A
 • 5
 • 1368
 • PDF

Barnadödlighet i världen

Ett fördjupningsarbete med titeln "Den tysta katastrofen: Hur ska vi göra för att fler barn ska få leva?". Fokus ligger på barnadödlighet i världen, och eleven redogör för statistik och utveckling inom området. Vidare så presenterar eleven även UNICEFs lösning på problemet.

Innehåll

- Inledning
- Lite historia och statistik
- UNICEFs lösning på problemet
- Slutsats
- Källor

Utdrag

"Lite historia och statistik
Under 1700-talet i Sverige dog 20% av alla barn under sitt första levnadsår. På 1930-talet var barnadödligheten ca 4 %. Idag dör endast 2 - 3 barn per 1 000 födda, dvs 0,2 %, det har alltså skett en jätteförändring i Sverige och har vi lyckats här kan man säkert lyckas på det flesta andra ställen i världen också att minska barnadödligheten. Om man tittar på hela världen har barnadödligheten minskat med ca 20 % sedan 1990 och det låter ju helt fantastiskt men i många länder dör fortfarande nästan lika många barn som i Sverige på 1700-talet."... Köp tillgång för att läsa mer

Barnadödlighet i världen

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra men väldigt kort! Känns som det saknas information