Carl von Linné | Botaniker | Historia 1b | Svenska 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
 • Svenska 1, Historia 1b
 • MVG
 • 10
 • 3445
 • PDF

Fördjupningsarbete: Carl von Linné | Botaniker | Historia 1b | Svenska 1

Ett fördjupningsarbete om den svenske botanikern Carl von Linné. Eleven redogör för hans liv och verk samt reflekterar kring vilken betydelse han haft inom botnik, vetenskap och forskning. Eleven återspeglar även den tid och det samhälle han var verksam i (upplysningstiden).

Frågeställning
Jag ska berätta om vem Carl von Linné verkligen var och hur samhället speglade sig i hans handlingar. Jag ska också fundera på hur världen skulle sett ut om Linné aldrig hade levt, och vad han själv hade för påverkan på samhället han levde i och hur det har påverkat samhället idag. Hur såg folket på Linné under hans tid? Och hur ser man på honom idag? Hur och på vilka sätt har han skildrats genom tidens gång och vad har han betytt för framtiden? Jag ska försöka vara objektiv och inte döma eller måla upp Linné efter ett specifikt sätt.

Innehåll

- Inledning 3
- Frågeställning 3
- Källdiskussion 3
- Undersökning 4
- En värld utan Linné 7
- Tankar och syner kring Linné 9
- Slutdiskussionen 9
- Källförteckning 10

Utdrag

Inledning
När jag drog lappen ur hatten räckte det med att med ett hastigt ögonkast läsa namnet på min historiska person för att bli exalterad. Jag blev lättad när jag såg Carl von Linnés namn då han har en central roll i den svenska historian och av många en erkänd nationssymbol. Linné gick från att vara, till en början en simpel man, som genom sina upptäckter och idéer sedan blev adlad och en högt respekterad vetenskapsman. Idag är han känd som Sveriges kanske största, och mest betydelsefulla person genom alla tider. Fastän världen firade hans 300-års jubileum 2007 är han fortfarande idag, 305 år gammal, en mycket omtalad person som påverkat vår biologiska kunskap enormt.

Genom denna uppgift skulle jag få möjlighet att fördjupa mig inom botanikens konst och samhällets radikala förändringar i världen under 1700-talet som idag speglar en tid full av vetenskapsmän och forskning, den så kallade upplysningstiden. Med hans forskning tog vetenskapen en väg som avvek från de religiösa tankarna. Under dessa tider var rivaliteten mellan religion och vetenskap mycket stark och orsakade flera uppror och konflikter, i kyrkans syfte för att förhindra upptäckter som stred mot bibeln. Genom denna uppsats så ska jag från olika perspektiv, både från hans motståndare och sympatisörer, se på Linné. I Sverige ses Linné som en stor symbol med stor betydelse. Men det är inte bara Sverige som höjer honom, utan han är en viktig symbol för flora och fauna runt om i världen. Förhoppningsvis så kommer denna uppsats väcka stor nyfikenhet, jag menar, vem vill inte veta historien bakom mannen på hundralappen?... Köp tillgång för att läsa mer

Carl von Linné | Botaniker | Historia 1b | Svenska 1

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2013-10-26
  Oj, så mycket jag lärde mig om denna man! Superbra arbete.
 • 2014-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  väldigt bra detta, faktiskt. bra formuleringar!
 • 2017-01-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-09-09
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  väldigt bra och konkret