Darfurkonflikten | Etniska motsättningar och FN:s roll

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 1b
  • VG
  • 5
  • 1463
  • PDF

Darfurkonflikten | Etniska motsättningar och FN:s roll

Ett fördjupningsarbete där eleven redogör för bakgrund och orsaker till Darfurkonflikten. Vidare så undersöker eleven hur de etniska motsättningarna i området påverkat konflikten samt på vilket sätt FN involverat sig.

Elevens kommentar

Kunde kanske ha fördjupat mig mer.

Innehåll

- Inledning
- Syftet
- Frågeställningar
- Bakomliggande orsaker
- De etniska motsättningarna i Darfur kort
- FN:s roll i konflikten
- Analys
- Källförteckning

Utdrag

"Inledning:
Konflikten i Darfur är en väpnad konflikt som sedan 2003 har pågått i västra Sudan. Det handlar främst om de olika rebellgrupperna SLA och JEM som representerar de två dominerade folkgrupperna i Sudan, araberna i norr och urbefolkningen i söder, men det handlar mest om resursfördelningen och självständighet till befolkningen i söder.

Syftet:
Syftet med detta arbete är att undersöka Darfurkonflikten, samt ta reda på vad bakgrunden och orsakerna till denna konflikt är. Vilket sätt FN har arbetat och vad de etniska motsättningarna har spelat roll då det gäller konflikten och utifrån olika perspektiv och historiesyner."... Köp tillgång för att läsa mer

Darfurkonflikten | Etniska motsättningar och FN:s roll

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Darfurkonflikten | Etniska motsättningar och FN:s roll.