Fördjupningsarbete: Etik och moral på Internet - Netikett

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Annat
 • MVG
 • 11
 • 4084
 • PDF

Fördjupningsarbete: Etik och moral på Internet - Netikett

I detta fördjupningsarbete undersöker eleven såkallad "netikett" - etik och moral på Internet. Eleven fokuserar på etiska och moraliska problem inom USENET News, e-postlistor, anslagstavlor, e-post, chatt, upphovsrätt samt Internets ”egna språk”.

Lärarens kommentar

MVG

Innehåll

Sammanfattning 1
Innehållsförteckning 2
Begränsning 3
Metod 3
Resultat 4
Chatt 5
E-post 5
USENET News och e-postlistor 6
Elektroniska anslagstavlor 7
Upphovsrätt 8
Etik och moral inom organisationer 8
Diskussion/Slutsats 9
Källförteckning 11

Utdrag

"Etik och moral handlar om vad som är bra och dåligt uppförande. Moral handlar om hur folk tycker att man bör bete sig, medan etik handlar om varför folk tycker man bör uppträda på ett visst sätt.
På Internet, som idag för de allra flesta är en självklar del av vardagen, finns det en samling regler som används av personer världen över. Dessa regler, som kallas Netikett, kan ses som både etiska och moraliska, man bör som Internetanvändare känna till dem. Ordet Netikett som är en blandning av ”Internet” och ”etikett” står för hur man ska bete sig på Internet, när man surfar, chattar, skickar e-post m.m.

Anledningen till detta är att man vill undvika missförstånd människor emellan och få en smidig hantering av all den information som finns att tillgå på nätet. Kommunikation som kan vara svårt i vanliga fall blir inte lättare framför skärmen, där man varken har ögonkontakt eller kan höra olika tonfall.
Internetanvändningen är enorm och det är inte alla användare som vet precis hur de ska bete sig. Därför vänder sig denna rapport främst till den som inte riktigt har koll på det här med Netikett.
Vad då Netikett eller vad då bete sig, är det nog många som frågar sig. Har man inte rätt att skriva eller bete sig som man vill? Det är väl ingen som ser hur man beter mig framför skärmen.
Hur ser organisationen på medarbetarnas privata surfande? Hur uppfattar medarbetarna dagens diskussioner angående ledningens kontroll över privat e-post?

Svar på dessa frågor hoppas vi att du ska få när du har läst rapporten, eftersom syftet med denna rapport är att ta reda på vilka regler som gäller och hur man ska bete sig som Internetanvändare. Anledningen till vårt intresse för detta är att det förekommer mycket oklarheter på nätet. Bl.a. inom nätets alla klotterplank, e-post meddelande m.m."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Etik och moral på Internet - Netikett

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-01-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  hi man i just want to tell you that it was pleasure taking over your soul, for you i live twice
 • 2013-11-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Välskrivet med mycket information.