Fördjupningsarbete: Evolution

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Naturkunskap B
 • B
 • 11
 • 2908
 • PDF

Fördjupningsarbete: Evolution

Ett fördjupningsarbete som redogör för begreppet evolution. Eleven undersöker bland annat livets uppkomst, naturligt urval, människans utveckling och livets byggstenar (DNA). Vidare så diskuterar eleven "meningen" med evolution - vad det egentligen är och kommer leda till.

Innehåll

Inledning 3
Resultat
- Livets uppkomst 4
- Naturlgt urval 5
- Människans utveckling 6
- Livets byggstenar 7
- Evolutionens frågetecken 8
Diskussion 9
Litteraturförteckning 11

Utdrag

Inledning
Varför är vi här? Varifrån kommer vi? Är vi ensamma?

Dessa existentiella frågor har alltid sysselsatt människan och gör det fortfarande. Medan vi tidigare sökte svar i religionernas skapelseberättelse ställer vi nu frågorna till vetenskapsmännen. Hur livet uppstod har alltid fascinerat mig och eftersom att jag inte är religiös har jag en stark tro på vetenskapen. Jag har därför valt ämnet evolution till mitt projektarbete. I mitt arbete har jag valt pålitlig litteratur. Det svåra inom evolution är för mig inte att ta ställning till om livet verkligen har uppstått genom denna utveckling utan snarare hur mycket av det naturliga urvalet, vårt arv och miljön vi lever i har påverkat oss och skapat den mångfald vi ser idag. Är det så att arterna bara ändras genom evolution? Evolutionen kan man finna överallt runt oss, i oss, i vårt beteende och i vår arvsmassa. Allt som sker är bundet till naturens lagar och har oftast en logisk förklaring. Men borde inte en värld som kommit till av en ren slump också vara slumpmässigt uppbyggd utan fasta principer och regelbundna strukturer? Den stora frågan som jag ställer mig i detta arbetet är vilka konkreta bevis det finns som talar för evolutionen och vårt gemensamma ursprung... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Evolution

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra fakta, bra evolution, lättläst
 • 2015-08-30
  hjälpte mig mycket!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2015-05-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Superbra med bra fakta
 • 2014-11-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra fakta och struktur