Fördjupningsarbete: Exogena och endogena processer, grundämnen, bergarter och kretslopp

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Geografi 2
 • A
 • 19
 • 7766
 • PDF

Fördjupningsarbete: Exogena och endogena processer, grundämnen, bergarter och kretslopp

Ett fördjupningsarbete i geografi som bland annat går igenom endogena och exogena processer, vindar, kretslopp, grundämnen och bergarter. Här förs djupgående diskussioner kring de processer som styr jordens geografi.

Lärarens kommentar

Du har lagt ner ett stort arbete på detta uppdrag. Lycka till med fortsättningen.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor.

Innehåll

- Endogena processer. För E skall du definiera begreppet samt utifrån en beskrivning av jordskorpan förklara hur den förändras av de endogena processerna. För högre betyg ger du förklaringar till varför Island har vulkaner, varför Himalaya bildats och uppkomsten av Anderna. Du skall även redogöra utförligt för hur olika vulkantyper uppstår och ge exempel på dessa.
- Exogena processer. För E skall du definiera begreppet och även ge exempel på olika exogena processer och hur dessa påverkat jordskorpan. För högre betyg skall du även förklara Klarälvens slingrande övre lopp, uppkomsten av rullstensåsar samt även ge exempel på moräntyper.
-- För högre betyg skall du även förklara Klarälvens slingrande övre lopp, uppkomsten av rullstensåsar samt även ge exempel på moräntyper.
- Bergarter. För E skall du redogöra dels för sambandet mellan grundämne och bergart samt dessutom för de tre olika huvudgrupperna av bergarter. Dessutom ge exempel på bergarter för varje bildningsform. Du ska också kunna ge något exempel på någon bergarts betydelse. För högre betyg krävs en mer utförlig redogörelse och du skall analysera betydelsen vi har av olika bergarter, minst en från varje grupp.
- Du har i detta uppdrag läst om endogena och exogena processer. Beskriv hur din egen hemtrakt ser ut utifrån dessa begrepp. Glöm inte att tala om var du bor. För betyget E krävs en översiktlig redogörelse samt enkla slutsatser. För högre betyg måste du analysera mer för att kunna ge välgrundade slutsatser och kunna lyfta fram olika perspektiv.
- Hur uppstår vindar? För betyget E skall du utifrån lufttrycksförändringar förklara uppkomsten av vindar. Du analyserar även hur dessa gett upphov till olika stora vindsystem på vår jord. Vad är El Niño? Beskriv en del av de problem som är förknippade med denna företeelse. Tänk på att du på E nivå ska kunna göra en enkel redogörelse, göra en enkel analys och dra enkla slutsatser. För att nå högre betyg krävs det att du gör detta mer utförligt och även nyanserat för att nå högsta betyg. Med nyanserat menas att man lyfter fram flera perspektiv.

Utdrag

Ett enkelt naturligt ämne är vatten. Om man hade möjligheten att märka en droppe vatten och följa den skulle man nog häpnas av den resa som den vattendroppen gör. Låt oss säga att vi börjar vår iakttagelse när droppen vatten ligger i havet. Vid någon tidpunkt kommer att solen träffa den droppen och öka dess temperatur såpass mycket att den avdunstar. När droppen avdunstar till atmosfären så kommer den såsmåning om att kondensera, alltså att... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Exogena och endogena processer, grundämnen, bergarter och kretslopp

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-05-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  garpsvmäav v maëovniäpor+sing0äpmvsdav
 • 2015-08-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Ja vad var jättebra förklara för uppdraget
 • 2016-12-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra. första del. källorna saknas.
 • 2016-05-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra fortsätt så!

Material relaterade till Fördjupningsarbete: Exogena och endogena processer, grundämnen, bergarter och kretslopp.