Fördjupningsarbete: Genterapi - Biologi A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Biologi A
 • VG
 • 4
 • 1319
 • PDF

Fördjupningsarbete: Genterapi - Biologi A

Ett fördjupningsarbete kring genterapi och dess fördelar respektive nackdelar. Eleven beskriver vad genterapi är för något, hur metoden går till samt redogör för två typer av genterapi: somatisk genterapi och zygotisk genterapi. Fördelar och nackdelar diskuteras även (både vad gäller teknik och etik), och eleven reflekterar vidare över genterapins framtid.

Innehåll

Vad är genterapi?
Hur går det till?
Två typer av genterapi
- Somatisk genterapi
- Zygotisk genterapi
Nackdelar med genterapi
Fördelar med genterapi
Framtid
Frågor att diskutera
Källor
Källkritik

Utdrag

Vad
Genterapi är en metod som används för att bota eller undvika allvarliga sjukdomar (t ex blödarsjuka men även över 2800 andra sjukdomar) som har orsakats av defekta gener som förhindrar att cellen kan uttrycka ett visst protein. Man för då in nya gener i en individs celler och vävnader så att en skadlig mutant allel byts ut mot en funktionell allel. T ex har man lyckats bota ett flertal barn med ett ärftligt problem med immunförsvaret genom att föra in den saknade genen i de celler i barnens benmärg, som bildar de vita blodkroppar som sköter kroppens försvar. Tekniken är fortfarande i experimentstadiet och det är begränsat vilken metod man ska använda. Metoden har använts med viss framgång men har även stött på en hel del kritik.

Hur går det till?
Man kopierar de defekta generna och rättar till dessa för att de sedan ska ersätta de ickefungerande generna. För att göra detta använder man sig av en vektor, oftast ett försvagat virus, som skickar in de korrekta generna i cellerna. Forskarna anser att virus är de bästa tänkbara sätt idag... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Genterapi - Biologi A

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jag tycker den var bra då den var utförlig och fyll med fakta.
 • 2015-03-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Grymt bra! Tipsar verkligen alla att ladda ner den här uppsatsen.
 • 2016-06-24
  Hjälpte till lite med genterapi :)
 • 2015-11-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  sdfsdfsdfsdfsfsdfsfsdfsdfsf