Fördjupningsarbete: Grafen - Kemi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Högskola och Universitet Termin 1
 • Kemi
 • B
 • 5
 • 1514
 • PDF

Fördjupningsarbete: Grafen - Kemi

Ett fördjupningsarbete kring det tvådimensionella materialet grafen. Eleven redogör bland annat för grafens historia (upptäckt), struktur och egenskaper, samt beskriver nuvarande och potentiella användningsområden för materialet.

Lärarens kommentar

Mycket bra innehåll och utformning.

Elevens kommentar

Språket är något engelsk-inspirerat, men svenska ord finns fortfarande inte.

Innehåll

Inledning
Historia
Struktur
Egenskaper
Användningsområden och potentiella användningsområden
Källhänvisningar

Utdrag

Inledning
Kol är ett av de vanligast förekommande grundämnena på jorden och är den primära
anledningen till den biologiska diversitet vi kan se runt omkring oss. Anledningen till att
kolföreningar är så variabla är att de har fyra valenselektroner, alltså heliumkonfiguration
samt två orbitaler i L-skalet, och kan hybridiseras på tre olika sätt och kan därför finnas i
en nästan ändlös mängd konfigurationer.

Förutom de organiska kolföreningarna, t.ex. kolväten, polymerer och biomolekyler, finns
oorganiska kolföreningar och allotroper av rent kol. Bland oorganiska kolföreningar finns
bland annat koldioxid och kolmonoxid, men allotroper av kol är, även fast de är också är
oorganiska, inga 1föreningar per se, utan makromolekyler som endast består av kolatomer bundna till varandra.

I allotroperna ingår både det hårdaste materialet vi känner till, diamant2, och ett av de
mjukaste materialen vi känner till, grafit. Dessutom ingår amorfit kol, fyra former av
kristallint kol, där fullerenerna antagligen är den mest spännande formen, samt grafen.
Grafen är ett av de få tvådimensionella3 material som existerar och har mycket intressanta och, ur teknisk synvinkel, mycket lovande elektriska, termiska, mekaniska och optiska
egenskaper."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Grafen - Kemi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-19
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra bra