Fördjupningsarbete: Jean-Jacques Rousseau - Svenska 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 2
 • Svenska 1
 • A
 • 8
 • 1253
 • PDF

Fördjupningsarbete: Jean-Jacques Rousseau - Svenska 1

Ett fördjupningsarbete vars syfte är att redogöra för Jean-Jacques Rousseaus liv och verk, samt den tid han levde i (upplysningen). Eleven undersöker bland annat Rousseaus sätt att skriva och tänka på, och reflekterar vidare över varför hans texter fortfarande är både populära och relevanta i dagens samhälle.

Innehåll

Inledning 2
Avhandling 3
Vem var Jean-Jacques Rousseau? 3
Varför skrev han som han gjorde? 4
Varför läses fortfarande författaren idag? 5
Källförteckning 6

Utdrag

"Vem var Jean-Jacques Rousseau?

Jean-Jacques Rousseau är främst känd för att ha varit en Schweizisk-fransk författare och filosof från tidigt 1700-tal men han var även en kompositör. År 1712 föddes den blivande författaren och filosofen i Genève, Schweiz.

Under 1700-talet påbörjades en ny kulturhistorisk rörelse överallt i Europa som kallas för upplysningstiden. Vetenskap, filosofi, förnuft och ifrågasättande var upplysningstidens budord som hela epoken byggde på.

Som en motpol till att läskunnigheten ökade i Europa så infördes censur i Frankrike. Man brände böcker på bål, fängslade författare och straffade dem med skampålen. Man ville inte att folket skulle börja ifrågasätta staten och starta en revolution.

Upplysningen sägs vara den epok då man började skriva modern litteratur i Europa. Litteratur ifrån epoken innan upplysningen, renässansen, klassas som tidig modern litteratur. Vissa av Rousseaus egna verk, såsom Émile, var väldigt moderna för sin tid eftersom det innehöll filosofi och vetenskap. Rousseau har influerat många andra författare, filosofer, den Franska revolutionen och hela romantiken. Några utav välkända författare och filosofer som han har influerat är: Karl Marx, Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich Hegel och Friedrich Engels."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Jean-Jacques Rousseau - Svenska 1

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-03-08
  Väldigt bra arbete, tydliga och väldigt hjälpsamma uppdelningar. Det enda - skulle helst se fler källor en Wikipedia...
 • 2017-04-14
  Skriven av Studerande på Termin 5
  jättebra skrivit och bra innehåll