Keynes ekonomiska system | Orsaker och Konsekvenser | Historia 3

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Historia 3
 • MVG
 • 8
 • 2807
 • PDF

Fördjupningsarbete: Keynes ekonomiska system | Orsaker och Konsekvenser | Historia 3

Ett fördjupningsarbete i Historia 3, vars syfte är att redogöra för John Maynard Keynes ekonomiska system. Fokus ligger bland annat på orsakerna bakom systemet, hur systemet uppkom samt dess konsekvenser. Eleven besvarar bland annat följande frågeställningar:

- Hur fungerar John Maynard Keynes ekonomiska system?
- Varför uppkom behovet av ett nytt ekonomiskt system i USA?
- Vilka blev konsekvenserna för Keynes system i USA respektive resten av världen?

Elevens kommentar

Mer perspektiv i analys och slutsats.

Innehåll

- Syfte 3
- Frågeställningar 3
- Källkritik 3
- Avhandling 4
- John Maynard Keynes system 4
- Behovet utav ett nytt ekonomiskt system i USA 5
- Konsekvenserna i USA respektive resten av världen 6
- Analys 7
- Källförteckning 8

Utdrag

Syfte
Syftet med denna fördjupning om Keynes ekonomiska system är först och främst att visa det ekonomiska system som mer eller mindre genomsyrar den absoluta majoritetens länders ekonomi. Att se till historien av detta system, varför det uppkom och hur det blev i olika perspektiv allt från John Maynard Keynes personligen till ur ett globalt perspektiv.

---

Behovet utav ett nytt ekonomiskt system i USA
Det mest kortsiktiga behovet utan ett nytt ekonomiskt system i USA var börskraschen på Wall Street i oktober 1929. Som kom att bli en stor ekonomisk depression många år framåt. Detta var ett resultat av en otrolig konjunkturuppgång som kom i obalans. Börskraschen kom till att bli en stor depression, som även denna händelse senare kom till att bli kallad, den stora depressionen.

I slutet av det glada 20-talet kollapsade börsen på Wall Street i New York. Under högkonjunkturen under 1920-talet blev det väldigt populärt att köpa aktier. Miljontals amerikaner drog sig till aktiemarknaden och köpte aktier av ett värde ena dagen, och hade möjlighet att sälja dem dagen efter för ett högre värde. En faktor till detta aktieköp hets kom från tidningarnas sida, där de uppmuntrade om detta och då de skrev om de massor med pengar man kunde tjäna i den här sortens affärer. Efterfrågan växte utan stopp och det var just efterfrågan som drev upp börspriserna. Detta beteende hos människorna ledde till att det köptes och såldes aktier över dess egentliga värde, med tanke på företagen. Amerikanarna lånade mycket pengar för att köpa aktier i hopp om att tjäna pengar. Människorna trodde att värdena skulle fortsätta att stiga som förut vilket resulterade i ännu större efterfrågan av aktier. Den 24 oktober 1929 kom konsekvenserna av detta ohållbara sätt... Köp tillgång för att läsa mer

Keynes ekonomiska system | Orsaker och Konsekvenser | Historia 3

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2013-11-11
  Tar med det mesta, så som fördelar och nackdelar med teorin (vad som hände pga. den) och har goda förklaringar på termer. Även välstrukturerad och källförd.
 • 2015-04-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Är väldigt utförlig krig det ekonomiska systemet samt återger väldigt bra källor, hjälpte mig mycket
 • 2016-04-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  En väldigt bra uppsats
 • 2015-04-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra men för kort.............................