Fördjupningsarbete: Kol

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Hantverksprogrammet (HV) Årskurs 2
 • Annat
 • MVG
 • 15
 • 3410
 • PDF

Fördjupningsarbete: Kol

Ett längre fördjupningsarbete kring kol - hur det bildas, vart det finns, utvinning, användningsområden, konsekvenser samt framtidsaspekter av kolanvändning.

Innehåll

1. Vad är kol? S. 5
2. Hur har kol bildats? S. 5
3. Var finns kolet? S. 5
4. Kolets användnings områden. S.5
4.1 Energikol s. 6
4.2 Kol-14 metoden. S. 6
5. Miljöproblem av kol. S.7
5.1 försurning
6. Politiska konsekvenser. S. 7
7. Koltillgångarna. S. 8
7.1 koltillgångarna i Sverige. S.8
8. Hur man utvinner kol idag. S.7,8
9. Framtidsaspekter. S.9
10. För- och nackdelar med kol. S.9
Abstract. S. 10-11
Slutlig diskussion och egna åsikter. S. 12,13
Källförteckning. S. 14

Utdrag

Inledning
Vi har valt att fördjupa oss närmare om kol och dess betydelse i vår omgivning. Vi tycker att det är mycket intressant att veta hur djur och växter tidigare har haft en stor betydelse för oss idag. Det är viktigt för oss som individer att veta hur vi ska utnyttja kol på ett rätt vis så att miljön inte påverkas på ett dåligt sätt. Och målet är att även dela med oss den informationen vi samlar in till klassen.
Innan vi börjar med arbetet har vi då några egna frågor och funderingar, som inte fanns med i ”hjälp frågorna” och som vi hoppas att vi kan få de besvarade när vi har kommit i gång.

Våra egna frågor och funderingar:
1. Vad är kol och vilka länder nedbryter det?
2. Vad kan man använda kol till mer än eldning?
3. Hur ser Sveriges kolindustri idag?
4. Hur löser man det stora utsläppen av koldioxid?
5. Vad tror man om kolet i framtiden?... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Kol

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-27
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Förtjäna ditt betyg utan tvekan, tackar för bra läsning!
 • 2014-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Allt var bra med uppgiften och väl skriven
 • 2015-11-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  gooooooooooooooooooooood
 • 2015-06-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa