Fördjupningsarbete: Kommunikation, gester och kroppsspråk på Komvux

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Högskola och Universitet Termin 2
 • Svenska som andraspråk
 • B
 • 15
 • 3375
 • PDF

Fördjupningsarbete: Kommunikation, gester och kroppsspråk på Komvux

Ett längre arbete från högskola/universitet, med fokus på hur elever kommunicerar genom gester och kroppsspråk i en Komvux-klass. Syftet är framför allt att undersöka elevernas icke-verbala kommunikation under diskussion och bestämma hur manliga och kvinnliga elever agerar och reagerar på olika sätt.

Notera att texten är skriven av en elev med svenska som andraspråk och att det därför förekommer språkliga fel i texten.

Lärarens kommentar

Kommentar: Du har med din uppsats/rapport visat att du har förstått hur man skriver och analyserar utifrån en egen frågeställning och du har lyckats få bra resultat och du har gjort en bra uppsats. Men fortfarande är det språket som är lite problematiskt och du behöver bli bättre på att inte upprepa dig så många gånger i en och samma text om samma saker i olika partier. Men trots det har du gjort ett PM av mycket hög kvalitet.

Elevens kommentar

Att lära sig mer om strukurer av uppsatser.

Innehåll

1. Inledning 2
1.2 Frågeställning/ syfte 2
2. Bakgrund 3
3. Metod 5
3.1 Avgrävnsning 5
3.2 Datainsamlingsmetod 5
4. Resultat 6
4.1 Resultat av röst 7
4.2 Resultat av ansiktsuttryck 7
4.3 Resultat av kroppsspråk 8
4.4 Sammafattning av undervisningsobservationerna 8
5. Diskussion med bakgrund 8
6. Slutsatser 10
7. Källförteckning 11
Litteraturförteckning 11
Internet källor 11
Bilagor 12

Utdrag

"1. Inledning
Att kommunicera i klassen är en av den viktigaste faktan mellan elever när man lär sig i skolan. I vardagligen liv lär sig vi både verbala och icke-verbala sätt att kommunicera med varandra. Den förmågan att kommunicera med varandra kan hjälpa människor, visa känslor, sorg och lycka eller skapa relationer. Man talar medvetet eller omedvetet med andra att uttrycka sig både verbala och icke-verbala också kallas kroppsspråk. Kroppsspråk utvecklas från medeltiden och har användat sedan. Enligt forskning använder vi nästan 70% av kommunikation med hjälp av icke-verbala uttryck (Malten 1998). Kroppsspråk har olika tolkningar och olika uppmärksamhet i historien. Under antiken var kropsspråket oviktigt tills medeltiden när intressen utvecklades i de senaste femtio åren. Mer modern kunskap har utvecklat och gester analysat och tolkat (Quilliam 2005). Olika gester och hur användas de är identifierad i olika länder och kulturer (Nilsson och Waldemarson 2007). Läraren som är i nära kontakt med elever förmedlas sitt budskap att kommunicera bättre också genom gester och kroppsspråk i klassen. Därför dokumenterar jag några olika observationer gjorde av elever beroende om kön en komvux klass. Om dessa är lika eller olika baserad om forskares teorier men vad är viktigast är att förstå och tolka kroppsspråk. ”Eleverna litar mer på vad du gör och visar än på dina ord. Tonfallen i din röst är ännu viktigare än vad du säger” (John Steinberg 1993). Jag vill därför genom denna uppsats belysa elevernas icke-verbela uttryck och förståelse för vad det är som fångar elevernas intresse och uppmärksamhet och påverkar i klassen diskussioner."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Kommunikation, gester och kroppsspråk på Komvux

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-04-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra jobbat med texten samt väldig fint skriven
 • 2015-01-23
  bra och jag fick bra ide