Konflikten i Darfur: Orsaker och konsekvenser | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 15
 • 4399
 • PDF

Konflikten i Darfur: Orsaker och konsekvenser | Fördjupningsarbete

Ett längre fördjupningsarbete kring konflikten i Darfur. Fokus ligger bland annat på orsaker till konflikten, dess händelseförlopp och konsekvenser, begreppet "mänskliga rättigheter" samt FN och Sveriges engagemang.

Var uppmärksam på att eleven inte alltid presenterat källor och på vissa ställen citerat från nätet utan att göra läsaren uppmärksam på var citatet kommer ifrån. Se lärarens kommenterer i dokumentet.

Innehåll

- Inledning 2
- Syfte 2
- Frågeställningar 2
- Metod och källkritik 2
- Orsaker och konsekvenser 3
- FN: s engagemang 4
- Mänskliga rättigheter 6
- Sveriges Engagemang 7
- Nulägda Darfur 7
- Sammanfattning 8
- Slutdisskution 9
- Källförteckning 10

Utdrag

"Syfte:
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka orsakerna till konflikten. Varför jag valde just Darfur var för att jag ville veta mer om en konflikt som bara är i ett och samma land. Jag valde att undersöka orsakerna dels för att jag vill komma in mer detaljerat på varför just detta hände i Darfur och varför det bröt ut 2003. En annan orsak var också för att jag hittade mest information om orsakerna.

Frågeställningar:
Jag har tänkt använda mig av frågeställningar som jag sedan i mitt arbete ska besvara.
Mina frågeställningar är:

– Vad var orsaken till konflikten?
– Vad har FN gjort i Darfur?
- Hur ser deras mänskliga rättigheter ut?
– Hur ser Darfur ut idag?
- Hur ser Sverige på detta?"... Köp tillgång för att läsa mer

Konflikten i Darfur: Orsaker och konsekvenser | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-06-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra arbete trots att det saknas källor vilket är ett stort minus, annars väldigt bra.
 • 2016-01-16
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  jättebra intressant tycker jag
 • 2014-09-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  FUCKING BRAAA SJOTTT