Kubakrisen | Kalla kriget | Historia

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Historia
 • A
 • 17
 • 3148
 • PDF

Fördjupningsarbete: Kubakrisen | Kalla kriget | Historia

Ett fördjupningsarbete i Historia (årskurs 9) där eleven redogör för Kubakrisen som skedde under Kalla kriget. Fokus ligger bland annat på Fidel Castro, John F. Kennedy och Nikita Chursjtjov, samt förhållandet mellan deras respektive länder (Kuba, USA och Ryssland). Vidare så beskriver eleven den dramatik och de missförstånd som uppstod i samband med Kubakrisen, samt vilka följer krisen hade för de olika länderna.

Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:
1. Varför startade Kubakrisen?
2. Hur slutade Kubakrisen och vilka blev följderna?

Innehåll

1. Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte 3
1.3 Metod 3
1.4 Hypotes 4
2. Castros Kuba 5
2.1 Kuba och Sovjetunionens förhållande 5
2.2 Grisbukten 6
3. Kärnvapen 7
4. Krisen 8
5. Missförstånd 9
5.1 Krisen var okänd 9
5.2 Chrusjtjov svarar positivt 10
6. Dramatiken 11
7. Följderna 12
8. Slutsats / Analys / Reslutat 13
9. Sammanfattning 15
10. Källförteckning 16
11. Bilagor 17

Utdrag

2.1 Kuba & Sovjetunionens förhållande
De första åren på Kuba, med ett styre av Castro, var förhållandet mellan Kuba och Sovjetunionen väldigt varierande, men förhållandet mellan länderna blir allt bättre och bättre. Kuba blev en av Sovjetunionens bästa och närmaste vänner. Samarbetet utvecklades så mycket att till slut talade Castro och Chursjtjov med varandra varje dag. Castro sa till Chursjtjov att han inte skulle ge med sig för de amerikanska kraven.

2.2 Grisbukten
John F. Kennedy blev president i USA i januari 1961. Han fick då reda på att planer för att största Castro redan var utarbetade och att en invasionsarmé med 1500 kubaner i exil stod redo. CIA hade utbildat kubanerna i flera månader. Allan Dulles, som var chef för CIA, förklarade och berättade för Kennedy att invasionen av Kuba hade mycket goda chanser att lyckas. Både Kennedy och Dulles trodde att Castro var mycket impopulär på Kuba. Enligt Dulles skulle ett uppror starta så fort invasionen började. Kennedy kunde mycket väl sagt nej och nekat till inblandningen i invasionen eftersom att den skulle genomföras av exilkubaner, men Kennedy sa ”Ja” och godkände planerna av invasionen, men det var på ett villkor att han skulle säga ja, och det var att det inte fick vara några amerikanska trupper som deltog i invasionen. Ledningen på Kuba hade förvarnats och kunde enkelt slå tillbaka invasionen. Efter denna händelse så fick Allan Dulles och en väldigt stor del av CIA:s ledning sparken. Efter händelsen vid grisbukten var Castros ställning på Kuba starkare än någonsin... Köp tillgång för att läsa mer

Kubakrisen | Kalla kriget | Historia

[10]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra text att använda som mall till mitt egna arbete! Tack så hemskt mycket! Mvh Jonathan
 • 2015-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppdelat samt nyanserat! bakgrunds delen var mycket lärorikt!
 • 2016-12-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Denna var superbra och har hjälpt mig mycket!
 • 2016-05-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Men wow vilken bra rapport!