Fördjupningsarbete om Kuwaitkriget

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Historia 1b
  • A
  • 10
  • 4509
  • PDF

Fördjupningsarbete om Kuwaitkriget

Det här är ett utförligt och analytiskt fördjupningsarbete om Kuwaitkriget. Här behandlas orsakerna till kriget, konsekvenserna av kriget och krigets händelseförlopp. Dessutom diskuteras USA:s krig mot Irak på 2000-talet och dess kopplingar till Kuwaitkriget. Här finns också ett utförligt källkritik-avsnitt.

Innehåll

- Inledning
- Bakgrund och orsaker
-- Saddam Hussein anklagelser mot Kuwait
-- Iraks historiska och territoriella krav på Kuwait
-- Irak-Kuwait förbindelser tidigare innan invasionen
- Händelseförlopp
- Konsekvenser
-- Fredsöverenskommelsen- Resolution 687
-- Dödstal och handelssanktioner
-- En drastisk vändning, 11 september attacken
-- Shiiterna och kurderna i Irak
- Från Kuwaitkriget till Irakkrig
- Diskussion
- Källkritik

Utdrag

Bakgrund och orsaker

Att Irak invaderade Kuwait sågs som en hotande handling. Sedan FN:s bildande 1945 var det första gången ett av organisationens medlemsländer försökte sluka upp helt och hållet ett av medlemsländerna. Efter försök med fredliga medel som misslyckats godkände FN ett krig mot Irak. FN-allians med USA i spetsen beslutade att befria Kuwait.

Både Kuwait och Irak hade stora oljefyndigheter vilka ansågs vara viktig för USA då deras största import av olja kom just från de områdena. USA ville skydda oljeprisernas höjning från Saddam Hussein. Detta anses enligt många experter vara en anledning till varför USA lade sig i konflikten.
Irak hade varit i strider med Iran under 1988 och Kuwait hade starkt finansierat kriget mot Iran som varade i 8 år. När kriget tog slut hade inte Irak möjlighet att återbetala sin skuld som enligt källor låg mellan 80 miljarder dollar som de lånat från Kuwait för att finansiera sitt krig. Irak hade nu skuldsatt sig hårt, att överta Kuwait sågs som en lösning för landets problem. Detta anses den största anledning till kriget enligt många källor...

---

Händelseförlopp

USA:s ambassadör och Saddam Hussein hade ett möte den 25 juli 1990 och vissa bedömare menar att Saddam Hussein vid detta möte fick uppfattningen att USA inte skulle blanda sig i och försvara Kuwait om Saddam anföll landet. Detta saknar dock stöd i de utskrifter som finns från mötet.
Saddam Husseins bristande förmåga att tydlig förutse västmakternas reaktion på invasionen har ibland velat förklaras med hans begränsade kunskap om förhållandena i väst. Han pratade bara arabiska och hade bara besökt Frankrike en gång i sitt liv. Detta kan vara anledningen till att han tolkade fel och fick fel uppfattning vid mötet den 25 juli 1990.

Irakiska styrkor invaderade Kuwait den 2 augusti 1990. Sex dagar efter invasionen tillkännagav den irakiska regeringen att Kuwait hade upphört som statsbildning och... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete om Kuwaitkriget

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Fördjupningsarbete om Kuwaitkriget.