Fördjupningsarbete: Kvinnodiskriminering i västvärldens historia - Historia 3

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Historia 3
 • MVG
 • 8
 • 3071
 • PDF

Fördjupningsarbete: Kvinnodiskriminering i västvärldens historia - Historia 3

Ett fördjupningsarbete med titeln "Det förtryckta könet - ett arbete om synen på kvinnan genom västvärldens historia", där fokus ligger på kvinnodiskriminering i västvärlden. Eleven beskriver bland annat hur synen på kvinnan sett ut och förändrats från antiken till idag, med avstamp i följande frågeställningar:

- Hur såg synen på kvinnan ut under antiken?
- Hur såg synen på kvinnan ut under medeltiden?
- Hur såg synen på kvinnan ut under upplysningstiden?
- Hur såg synen på kvinnan ut från 1800-talet fram tills idag?

Lärarens kommentar

Mycket bra

Innehåll

1. Inledning
1:1 Bakgrund
1:2 Syfte
1:3 Frågeställningar

2. Resultat
2:1 Synen på kvinnan under antiken
2:2 Synen på kvinnan under medeltiden
2:3 Synen på kvinnan under upplysningstiden
2:4 Synen på kvinnan från 1800-talet fram tills idag

3. Diskussion

4. Källförteckning

Utdrag

1:1 Bakgrund

Den världsbild och människosyn som dominerar i vår västerländska kultur idag är för oss självklar. I mötet med forna tiders tänkare kommer vi omedvetet att ha dem som måttstock. Konsekvensen kan lätt bli att vi uppfattar dessa tänkare som tämligen obegåvade. De såg ju samma företeelser som vi ser – hur kunde de då misstolka dem så grovt? Hur kunde de föra så orimliga resonemang?

På en punkt är det svårt att ställa sig helt neutral, objektiv och välvilligt förstående inför äldre tiders föreställningar. Det gäller synen på kvinnan. Som en svart tråd går genom hela den västerländska idéhistorien ett förfärande kvinnoförakt. Mannen och mannens sätt att handla har varit normen, det som är rätt och gott, medan kvinnan setts som den som misslyckats med att leva upp till normen. Därför har kvinnors tankar och handlingar alltid värderats ned och setts över axeln. Vi känner till namnen på många kvinnliga lärda genom tiderna, men få av deras verk har bevarats. Den negativa kvinnosynen är och förblir en skamfläck i idéhistorien – trots allt kvarstår det faktum att hälften av den tillgängliga tankeförmågan i västvärlden förblivit outnyttjad under seklernas lopp... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Kvinnodiskriminering i västvärldens historia - Historia 3

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2013-11-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra.................................................................................!
 • 2015-01-25
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  jättebra fakta, fint skriven text och intressant!
 • 2014-04-24
  Väldigt bra! Till stor hjälp med massa tips.
 • 2013-10-26
  Bra arbete! Gillade den starkt.