Fördjupningsarbete: Lärare och Ledarskap i klassrummet - Svenska som andraspråk

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Svenska som andraspråk 3
  • A
  • 10
  • 2234
  • PDF

Fördjupningsarbete: Lärare och Ledarskap i klassrummet - Svenska som andraspråk

Ett fördjupningsarbete från en elev med svenska som andraspråk, vars syfte är att undersöka relationen mellan lärare och ledarskap i ett klassrum. Fokus ligger bland annat på följande frågeställningar:

- Vad innebär ett demokratiskt ledarskap?
- Hur kan en lärare utveckla sitt ledarskap?
- Vad är egentligen ett bra ledarskap?
- Olika typer av ledarstil
- Demokrati och ledarskap

Innehåll

1: Inledning 1
1,1: syfte & frågeställning 2
1,2: Material & metod 4
1,3: Bakgrund& tidigare forskning 4
2: Resultat & analys 6
2,1: Olika typer av ledarskap 7
2,2: Demokratisk & ledarskap 7
3: Sammanfattning & slutsats 9
3,1: Källförteckning 10

Utdrag

"Inledning

När skolan diskuteras handlar det alltid om eleverna och ledarskapet. I de två olika vetenskapliga artikelar som jag har valt att läsa och skriva om ”ledarskap i klassrummet” och ”den gode läraren” ska jag undersöka lärares ledarskap i klassrummet i en förskola. Vad menar egentligen med begreppet ledarskap? Ledarskap handlar om att hur man ska som lärare kunna leda och organisera klassrummet så att alla få delta och vara med klassrummet och nå framgångsrika resultat.

Jag har valt dessa två ämnen på grund av att jag tycker skolan är en av de viktigaste och aktuella i samhället. Varje dag gå många barn och ungdomar till skola för att lära sig saker, för att kunna bygga sin framtid. Meningen med denna uppsats är att kunna undersöka ledarskapet i klassrummet samt hur en gode lärare kan vara? Enligt dessa två uppsatser en lärare ska utifrån behörighet ha kompetens och kunna leda ett klassrum på ett bra sätt d.v.s. lära känna om vad som fungerar och inte fungerar i klassrummet.

Boken utmärkt undervisning tar upp lärares kompetens och i denna bok skriver författaren lärares kompetens att den har en stor betydelse för elevers lärande. Med detta menar författaren att ju mer läraren har kunskap förmåga, ju mer läraren har kompetens och erfarenhet och ju bättre pedagogiskt metod använder läraren utav desto bättre för elever att kunna använda sig av lärans kunskap och kunna utveckla sig. Författaren i boken utmärkt undervisning berättar vidare att den gode läraren ska kunna formulera och sätta mer utmanande mål för sina elever, han måste skapa ett bättre klassklimat och ska kunna ha bättre överblick av klassrumshändelser. En god lärare ska ha bättre kontroll över elevernas lärande och utveckling."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Lärare och Ledarskap i klassrummet - Svenska som andraspråk

[0]
Inga användarrecensioner än.