Fördjupningsarbete: Luftföroreningar och växthuseffekten - Kemi, årskurs 9

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Kemi
 • A
 • 6
 • 1877
 • PDF

Fördjupningsarbete: Luftföroreningar och växthuseffekten - Kemi, årskurs 9

Ett fördjupningsarbete från årskurs 9, där eleven redogör för luftföroreningar och växthuseffekten samt dess påverkan på liv, hälsa och miljö. Eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är växthuseffekten?
- Hur har växthuseffekten utvecklats genom historien och hur kommer den påverka oss och vårt näringsliv i framtiden?
- Hur kan vi bromsa växthuseffektens utveckling?

Lärarens kommentar

Du har gjort ett mycket bra arbete om klimatpåverkan. Du har också disponerat arbetet på ett bra sätt (inledning, frågeställning, avhandling e.t.c) vilket är bra.

Du kommer att ha slutbetyget A i kemi

Innehåll

1. Inledning
1.1 Frågeställning
1.2 Syfte
2. Avhandling
3. Diskussion och slutsatser
4. Källförteckning

Utdrag

När man talar om växthuseffekten som ett hot mot vår miljö menar man oftast den förstärkta växthuseffekten.5 Det är vår användning av fossila bränslen som gör att växthuseffekten förstärks.
Med fossila bränslen menas sånt som inte finns naturligt i jordens naturliga omlopp utan har legat utanför detta i flera hundra tusen år. Det är när vi tar upp dessa från marken och sedan förbrukar de så snabbt att naturen inte hinner anpassa sig som det blir problem. Utsläppen av växthusgaserna finns över allt, i våra hushåll, transporter och industrier. Då vi gör dessa utsläpp ökar lagret växthusgaser i atmosfären som gör att mer värme absorberas och återstrålningen mot jorden ökar vilket resulterar i en högre temperatur på jorden... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Luftföroreningar och växthuseffekten - Kemi, årskurs 9

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-01-14
  En av dom bästa uppsatserna jag läst, sjukt bra, faktan är guld
 • 2013-11-13
  Fick mycket hjälp det var jätte bra och man förstod bra
 • 2015-01-29
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Perfeeeeeekt........

Material relaterade till Fördjupningsarbete: Luftföroreningar och växthuseffekten - Kemi, årskurs 9.