Fördjupningsarbete: Manligt och kvinnligt språk

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Svenska A
 • VG
 • 5
 • 886
 • PDF

Fördjupningsarbete: Manligt och kvinnligt språk

Ett fördjupningsarbete i Svenska, där språkskillnader mellan män och kvinnor undersöks.

Följande frågeställningar besvaras:
• Finns det skillnader mellan manligt och kvinnligt språk?
• Vilka är skillnader mellan det manliga och det kvinnliga språket?
• På vilka punkter skiljer sig manligt respektive kvinnligt språk åt när det gäller språkutveckling?
• Varför finns det skillnad mellan det manliga och det kvinnliga språket?

Lärarens kommentar

Om slutsats: Här ska du presentera svar på de frågorna du stallde i början av uppsatsen samt dra slutsatser. Det du har skrivit räcker inte.

Innehåll

1. Syfte och metod 3
2. Undersökning 3
- Finns det skillnader mellan manlig och kvinnligt språk? 3
- Vilka är skillnader mellan manligt och kvinnlig språk? 4
- På vilka punkter skiljer manligt och kvinnlig språk sig åt när det gäller språkutveckling? 4
- Varför är det skillnad mellan deras språk? 4
3. Slutsats 5
4. Källor 6

Utdrag

"Inledning
De flesta har någon gång märkt att män och kvinnor uttrycker sig på olika sätt: att kvinnor är mer känsliga och att de använda mer konkretta exemple i deras samtal till skillnaden från vi män som gå rakt till saken och använda sällan några exemple när vi pratar. Men finns det flera skillnaden mellan oss och varför det ? På vilka punkter skiljer sig manligt respektive kvinnligt språk åt när det gäller språkutveckling?"... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Manligt och kvinnligt språk

[14]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  det är bra med källorna. Studienet.se gav mig mest hjälp. Nej alla källor är bra
 • 2016-04-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Inte tillräckligt utförlig. Slutsatsen kunde varit mer nyanserad och längre.
 • 2016-04-18
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  ..................................
 • 2016-04-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  bra gav mig inblick om hur vikigt det ä