Övervikt och Fetma | Påverkan på samhället

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
 • Samhällskunskap 1b
 • C
 • 6
 • 1089
 • PDF

Övervikt och Fetma | Påverkan på samhället

En kortare fördjupningsuppgift som undersöker övervikt (fetma) och dess påverkan på samhället. Eleven tar utgångspunkt i följande frågor:

- Hur kvalificeras fetma och övervikt?
- Varför är fetma och övervikt farligt?
- Hur påverkar fetman samt övervikt samhället?
- Om alla led av fetma, vad hade hänt med samhället då?
- Hur långt har Sveriges fetma hunnit gå jämfört med resten utav världen?

Elevens kommentar

Mera utav ens egna tankar.

Innehåll

- Bakrund
- Syfte
- Metod
- Frågeställning
- Slutsats
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Hur kvalificeras fetma och övervikt?
WHO(källa1) anser att man lider utav övervikt när man har ett bmi över 25, men det är självklart andra aspekter som jag anser gör att man klassas som överviktigt. När ens vikt blir ett problem i vardagen så är man överviktigt tex om man får problem med leder,svårt att böja sig ner,inte kan anstränga sig. När en person har ett bmi över 30 så har man rätt till behandling för ens övervikt då kvalificerar mig sig även för att lida av fetma... Köp tillgång för att läsa mer

Övervikt och Fetma | Påverkan på samhället

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-12-06
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ett bra skrivet arbete