Fördjupningsarbete: Palliativ vård under kris

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • MVG
 • 7
 • 2708
 • PDF

Fördjupningsarbete: Palliativ vård under kris

Ett fördjupningsarbete som undersöker palliativ (lindrande) vård under en döende människas sista tid i livet. Eleven redogör bland annat för vilka kriser och ångestkänslor som kan uppstå samt hur både sjukvårdspersonal och anhöriga kan bemöta en patient under dessa olika kriser och faser av ångest.

Innehåll

Inledning

Kriser
- Utvecklingskriser
- Traumatiska kriser

Ångest
- Separationsångest
- Förintelseångest

Fyra krisfaser
- Chockfasen
- Bemötandet av en patient i chockfasen
- Reaktionsfasen
- Bemötandet av en patient i reaktionsfasen
- Bearbetningsfasen
- Bemötandet av patienter i bearbetningsfasen
- Nyorienteringsfasen
- Bemötandet av patienter i nyorienteringsfasen

Egna reflektioner

Källförteckning

Utdrag

Att få veta att man lider av en obotlig sjukdom, kommer som en chock för de flesta. Även om misstankar funnits, underskötningarna löst av varandra, närstående visat oro kan vi aldrig vara redo för att få beskedet.

Beskedet att vi lever med en obotlig sjukdom som kommer leda till döden.
Vägen till döden kan se olika ut i tid och förlopp, men sorgen och krisen finns där. Inte bara för den sjuke utan även för de anhöriga.

Det är av stor vikt som sjukvårds personal att vara medveten om dessa faser. Då vårt förhållningssätt till patienten spelar in i vilken fas den sjuke befinner sig i. Vi kan med en större förståelse och kunskap till patientens reaktioner visa empati och ge en god omvårdnad.

Anhöriga är en stor del i den palliativa vården, och utgör en stor del av omvårdnaden. Den är av lika stor vikt att vara medveten om att även de anhöriga går igenom dessa faser.

Kriser
Johan Cullberg professor i psykiatri definierar kris som en livssituation där tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att man ska klara av den aktuella situationen.
Johan Cullberg delar in kriser i två olika kriser

Utvecklingskriser
Utvecklingskriser vill Cullberg mena är en kris som orsakas av vanliga/normala livsförändringar. Denna kris uppstår exempelvis där livet tar nya vändningar. Exempel på situationer/ändringar som medför att vi hamnar i en utvecklingskris är att, vi flyttar hemifrån, vi får barn, blir medelålders eller att bli pensionär... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Palliativ vård under kris

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket fakta saknas, va inte till hjälp för mig!
 • 2014-05-22
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa