Fördjupningsarbete: Min personlighet

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Psykologi 2b
 • C
 • 4
 • 2139
 • PDF

Fördjupningsarbete: Min personlighet

Ett fördjupningsarbete som beskriver "min personlighet" - eleven resonerar kring sin egen personlighet utifrån teorier om temperament, personlighetstestet Myers-Briggs samt Erik Eriksons och Sigmund Freuds teorier om utveckling.

Utdrag

Temperamentsfaktorerna:

Faktor 1: Förmåga att skjuta upp sin tillfredsställelse
Min förmåga att skjuta upp tillfredställelse beror helt på hur jag just i de stunden känner mig, vad jag har att vänta och om jag känner att jag ligger i ”fas” med livet. Om jag känner mig nöjd med tillvaron har jag mycket svårare att skjuta upp tillfredsställelse än om jag känner mig missnöjd med någonting jag har gjort eller har något framför mig jag måste klara av/vill uppnå. Men detta hör väl ihop med ett balanserat liv. För när jag exempelvis har ett klart mål som jag vill uppnå så jobbar jag hårt för det, dvs att jag skjuter upp min kommande tillfredställelse och jobbar hårt för att få den.

Faktor 2: Humör (vanligaste sinnesstämningen)
Min vanligaste sinnesstämning skulle jag vilja påstå är orolig. Som person oroar jag mig väldigt mycket för vad som kan hända samt hur jag skulle reagera om det jag tänker på händer. På ett sätt skulle man kunna säga att det är positivt eftersom att jag då är redo på att vad som helst kan hända men till mestadels är det inte till någon fördel. Det påverkar välmåendet väldigt negativt skulle jag vilja påstå!... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Min personlighet

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2017-03-28
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Kan förbättras, mer tankar
 • 2016-11-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig jättemycket!
 • 2017-02-28
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Gav mig mycket inspiration