Fördjupningsarbete: Renässansen och reformationen - Historia B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Historia B
 • MVG
 • 11
 • 2979
 • PDF

Fördjupningsarbete: Renässansen och reformationen - Historia B

Ett längre fördjupningsarbete som redogör för reformationen och kyrkans makt under renässansen. Eleven beskriver renässansen som tidsepok och presenterar mot denna bakgrund orsaker till reformationen. Vidare så nämns Martin Luther, reformationen i Sverige samt reformationens konsekvenser och följder.

Innehåll

1. Inledning 3
1.1 Syfte & Frågeställning 3
1.2 Metod 3, 4
1.3 Bakgrund 5, 6

2. Reformationen 7
2.1 Orsaker till reformationen 7
2.2 Martin Luther 7, 8
2.3 Reformationen i Sverige 8
2.4 Konsekvenser och åtgärder 9

3. Analys/Diskussion 10
4. Källförteckning 11

Utdrag

"2. REFORMATIONEN
Reformationen är en term som betecknar den tidsperiod under Renässansen då Europa gradvid gick från att vara enbart katolskt till bildningen av nya religiösa samfund. Dessa nya samfund benämnas som protestantiska. Syftet med reformationen var till en början att förändra kyrkan till det bättre. Dock bildades rörelser av missnöjda västerländska kristna som ifrågasatte den katolska kyrkan och dåtidens rådande förhållande. Resultatet av dessa nybildade samfund blev en splittring av kristendomen i flera delar av Europa.

2.1 ORSAKER TILL REFORMATIONEN
De styrande faktorerna till Reformationen var många och komplexa. Tack vare bland annat boktryckarkonsten kunde många fler exemplar av Bibeln tryckas och man återgick till bibeln som källa till den ursprungliga kristna tron. De olika rörelserna var även eniga om att tron var det väsentliga i religionen och man skulle vända sig till bibeln som källa för svar på sina funderingar kring religionen, inte påven. Religionen ansågs vara otroligt förvrängd och många ”renässansmänniskor” började misstänka att kyrkans bild av religionen inte riktigt stämde överens med vad bibeln sa."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Renässansen och reformationen - Historia B

[11]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-03
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Superbra fördjupningsarbete! Enkel svenska vilket gjorde det lätt att hänga med! dock så tycker jag det är lite tanigt på källfronten.
 • 2016-01-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra om du vill hämta lite fakta men diskussionstonen är mycket kort, metod och teori saknas.
 • 2021-01-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  jätte bra
 • 2017-02-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  riktigt bra gymnasiearbete!!