Fördjupningsarbete: Renässansens religion, lärdom och humanism - Historia A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
  • Historia A
  • A
  • 6
  • 1129
  • PDF

Fördjupningsarbete: Renässansens religion, lärdom och humanism - Historia A

Ett fördjupningsarbete som redogör för renässansen genom att besvara följande frågeställningar:

- Vad är sambandet mellan det kristna och islamiska samhället under högmedeltiden och renässansen?
- Vart ledde till sambandet mellan dom kristna och islamiska folket?
- Hur var samhället under den katolska makten under renässansen?
- Vilka är humanisterna? Och hur uppstod folkslaget?
- Hur påverkade humanisterna oss nutid och dåtid?

Innehåll

Inledning
Syfte
Frågeställningar
Metod
Källkritik
Resultat
- Överföringen av grekisk – arabisk lärdom
- Humanisterna
Diskussion
Referenser

Utdrag

"1. Inledning:

Renässansen var en viktig kulturell rörelse som inleddes en period av vetenskaplig revolution och religiösa reformer och konstnärliga utvecklingen i Europa. Under 1400-talet och 1500-talet i främst Italien fanns det en stor förändring som skett i alla aspekter av livet. Detta kallades renässansen och var en rörelse som hjälpte att ge återfödelse till kultur och konst. Denna rörelse gick bort från medeltiden som hade tvingat ett feodalt system på folk. Medeltiden var en mörk period i Europas historia som såg en stor nedgång i konst och regeringen. Detta minskar kan hänföras till ett antal olika anledningar. Varav ett var böldpest som spred sig över hela Europa och Asien och dödade miljoner av dess invånare. Begreppet renässans har under åren blivit synonymt med idéer expanderande civilisation, återfödelse, och kulturell expansion.

2. Metod:
Vi har använt oss av böcker från bibblan som handlade om renässansen, och högmedeltiden. Boken hette världs historia (nomadfolk & civilisationer) och var skriven av Knut Helle. Och en annan bok skriven av Kurt Ågren, boken heter världs historia (ett nytt Europa)."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Renässansens religion, lärdom och humanism - Historia A

[0]
Inga användarrecensioner än.