Fördjupningsarbete: Runsvenska - Svenska B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Svenska B
 • G
 • 9
 • 2826
 • PDF

Fördjupningsarbete: Runsvenska - Svenska B

Ett längre fördjupningsarbete där eleven redogör för runsvenskan - dess uppkomst, utveckling och betydelse för människan. Vidare så beskrivs även rökstenens betydelse och bakgrund.

Innehåll

Frågeställning 2
Inledning 2
Syfte 2
Runsvenskans magnifika uppkomst 2-3
Människans förhållande till språket och litteraturen 4-5
Den mystiska rökstenen 5-6
Diskussion/slutsatts 6-7
Källor 8

Utdrag

Inledning:
Runsvenskan är väldigt olikt vår moderna svenska, en nutida människa skulle inte förstå sig på det runsvenska språket. Svenskan var från början bara en av många dialekter inom urnordiska. Urnordiskan var det gemensamma språket som alla i norden talade. Under 800-1000 talet började dessa dialekter att skilja sig mycket från varandra. Detta var inledningen på de svenska språkens fördelse. Vikingarnas kultur var en muntlig sådan som berättades vidare via personer dock finns idag cirka 3000 runskrifter ifrån denna period bevarade. Något man har sett i nutida är att språk förnyas i stor städerna så var det också på den tiden då många förnyelsen uppkom i handelscentrumen. Anledningen till att vi valde just detta arbetsområde var för att runsvenskan är startskotten för det svenska språkets utveckling.

Runsvenskans magnifika uppkomst
Runsvenskans tid förekommer mellan ca 800-1225. Under många årtionden så kan man förstå att språket har förändrats, det har den också men det som förändrades mest var skriften. Ett sätt att analysera hur skriften har utvecklats är från de laguppteckningar som skrevs under denna tid. Man skrev ofta runor på träbitar, dock finns inte så många av dessa då de förmultnar ändå var det väldigt lätt att rista i. Det hände även att man ristade i läder, men även på sten. På sten skrev man på om man ex, ville berätta om sina långa resor, hemmalivet eller som ett minne på en avliden person. Man skrev dessa som ett brev eller meddelande för att någon annan skulle se och upptäcka. Det var endast korta meningar som man skrev. I början av tiden under runsvenskan så hade språket många vokaler, medan de tidiga urnordiska innehöll bara 4 korta vokaler. Runsvenskan innehöll några få konsonanter som idag inte finns kvar i det svenska språket. Runskriften och inom det isländska språket är det som finns kvar från runsvenskan."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Runsvenska - Svenska B

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Informativ redogörelse över runsvenskans utveckling
 • 2017-02-21
  Bra information, bra skrivet snyggt upplägg
 • 2014-11-20
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  mycket information somhjälper. tack1