Fördjupningsarbete: Schizofreni - Psykiatri 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Omvårdnadsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Annat
 • A
 • 21
 • 8148
 • PDF

Fördjupningsarbete: Schizofreni - Psykiatri 1

Ett längre fördjupningsarbete om schizofreni, med utgångspunkt i ett patientfall. Eleven utgår ifrån flera perspektiv vad det gäller symtom, vård och behandling, omsorg och rehabilitering, läkemedels biverkningar, bakomliggande orsaker, förebyggande behandlingar samt bemötande och lagar.

Lärarens kommentar

Ett välskrivet arbete där jag kan uppleva alla betygsnivåer!
Du har "knäckt koden " för att skriva fördjupningsarbeten ! Hoppas Du har utvecklat Din kunskap i psykiatri och ökat förståelsen för psykiskt funktionshindrade. A i Psykiatri 1 kurs. Gratulerar !

Elevens kommentar

Jag borde ha samlat mina egna slutsatser i slutet av arbetet, istället för att tillägga dem lite varstans.

Innehåll

- Vad innebär Schzofreni
- Markus symptom
- Förklaringsmodell och kopplad behandlingsmetod
- Vård & behandling
- Evidensbaserad vård och behandling
- Inledning av psykiatrisk vård
- Vårdplanering
- Medicinering
- Omsorg och rehabilitering
- Återhämtning
- Läkemedelsbiverkningar
- Neuroleptika – Antipsykotiska läkemedel
- Hypnotika – Sömn- och ångestläkemedel
- Antikolinergiska läkemedel
- Hur kan psykisk hälsa och ohälsa påverkas och förebyggas
- Bemötande
- Lagar som styr psykiatrisk omvårdnad
- Avslutande tankar
- Källförteckning

Utdrag

"Vad innebär Schizofreni:
Schizofreni är en av de vanligaste psykossjukdomarna och betyder delat sinne. Det innebär att man uppfattar verkligheten och omgivningen på ett annorlunda sätt. Man kan ha svårt att skilja på verklighet och fantasi. I Sverige insjuknar ca 20-30 personer per 100.000 invånare och år. Ungefär hälften av de får diagnosen schizofreni. Vanligast är att man drabbas mellan 16-40 års åldern, men sjukdomen kan också uppträda senare i livet. Man har gjort studier på att sjukdomen är något vanligare hos män än kvinnor.

En tredjedel av alla som drabbas blir nästan helt symtomfri, men kan fortsättningsvis behöva behandlas i förebyggande syfte. En ytterligare tredjedel kan ha kvarstående symtom men mår bra med hjälp av behandling och stöd. Övriga blir inte av med symtomen trots behandling och kan ha svårt att komma tillbaka till en fungerande vardag. Detta är en vetenskaplig dokumentation som gjorts av SBU. Sjukdomen har även olika långa förlopp. Det börjar oftast med att man upplever vardagen svårare. Det är viktigt att psykossjukdomar upptäcks och behandlas redan i tidigt skede. Detta för att man ska ha större chans att bli återställd.

Markus symtom:
De första psykostecknen utvecklas ofta successivt och ibland under flera år. I Markus fall så var han 21 år när han började få beteendeförändringar. Ibland kan det vara svårt som anhörig, i detta fall Markus mamma, att skilja dessa varningstecken från normala ”tonårsbeteenden”. Markus hade de första klassiska symtomen som passar mycket in på psykossjukdomen Schizofreni."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Schizofreni - Psykiatri 1

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Mycket välskriven uppsats som lät en sätta sig in i ämnet, kanske skulle lagt in Markus fall så man kunde referera lite bättre.
 • 2017-05-08
  Bra arbete var mest intresserad och se hur någon annan skrev fri skrev hela kursen utan öppna boken intresssant
 • 2016-04-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  härligttttttttttttttttttttttttttttt
 • 2016-01-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Hjälpte mig att få inspiration när jag hade verkligen ingen aning hur jag skulle skriva. Tack! Bra skrivet

Material relaterade till Fördjupningsarbete: Schizofreni - Psykiatri 1.