Svensk neutralitetspolitik | Andra världskriget

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Högskola och Universitet Termin 1
 • Historia
 • MVG
 • 18
 • 4287
 • PDF

Svensk neutralitetspolitik | Andra världskriget

Ett längre fördjupningsarbete vars huvudsyfte är att utreda huruvida Sverige var neutralt eller ej under andra världskriget. Eleven utforskar kort begreppet "neutralitet" och redogör sedan för den svenska politiken under förkrigstiden, det finska vinterkriget, den tyska ockupationen av Norge och Danmark, perioden 1941 till 1943 samt krigets slutskede. Eleven avslutar med att återge både egna och andras reflektioner kring den svenska neutraliteten.

Syfte
Hur neutralt var Sverige under andra världskriget?

Innehåll

- Inledning 1
- Syfte 1
- Metod 1-2
- Sveriges politik före andra världskriget 3
- Vinterkriget (finsk-ryska kriget) 4-5
- Ockupationen av Norge och Danmark 6-7
- Perioden 1941 - 1943 8-9
- Krigets slutskede 9
- Slutdiskussion 10
- Två forskares bedömning 10
- Min bedömning 11
- Källförteckning 12
- Bilagor 13
- Bilaga 1 13-14
- Bilaga 2 15

Utdrag

Denna uppsats är skriven med avsikt att utreda huruvida Sverige var neutralt under andra världskriget eller inte. Rent politiskt utgav sig Sverige för att vara neutralt men under krigets gång upplevde landet ett flertal påtryckningar och fick agera därefter. Att de agerade rätt i dessa situationer vill jag påstå men jag kan även ibland ifrågasätta deras neutralitet, därav arbetet. Att vara neutral i krig innebär att du varken ska hjälpa eller motarbeta andra länder.

Per Albin Hansson var Sveriges statsminister under krigets gång och när Ryssland och Finland gick i krig bildades en samlingsregering. Finland vädjade om hjälp av svenskarna men svenskarna vågade inte då de i ryssarnas och tyskarnas ögon skulle kunna ses som ytterligare en fiende. Skandinavien var ett attraktivt område för både tyskarna och de allierade under krigets gång. Tyskarna ville upprätta ubåtsbaser längs kusten som de skulle kunna använda för att attackera Storbritannien och de hade även intresse av den svenska järnmalmen. Storbritannien och Frankrike ville stoppa tyskarnas tillgång på järnmalm och de ville även minera vattnet längs den danska och norska kusten för att förhindra tyskarnas framfart. Om inte detta vore nog med problem för den svenska regeringen så fick de betydligt större problem när både Danmark och Norge blev ockuperat av Tyskland som därefter gick till attack mot Ryssland. Då ställde tyskarna en rad krav som fick Sveriges neutralitet att sättas på prov. Trots att de flesta av kraven gick igenom så tycker jag inte att Sverige bröt mot sin neutralitet... Köp tillgång för att läsa mer

Svensk neutralitetspolitik | Andra världskriget

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-25
  Jag tycker att den är en jättebra uppsats som hjälpte mig mycket
 • 2014-03-21
  Välskriven och genomarbetad text! Hjälpte mig mycket!
 • 2021-01-20