Fördjupningsarbete: Svensk språkhistoria - Svenska, årskurs 9

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 9
  • Svenska
  • B
  • 7
  • 1443
  • PDF

Fördjupningsarbete: Svensk språkhistoria - Svenska, årskurs 9

Ett kortare och enklare fördjupningsarbete från årskurs 9, där eleven undersöker den svenska språkhistorian. Fokus ligger på runsvenskan, fornsvenskan, äldre nysvenskan, yngre nysvenskan samt nusvenskan.

Innehåll

- Inledning sid. 1
- Introduktion sid.1
- Syfte sid.1
- Metod sid.1
- Runsvenskan sid.2
- Fornsvenskan sid.2
- Äldre nysvenska sid.3
- Yngre nysvenska sid.3
- Nusvenska sid.4
- Avslutande diskusion sid.4
- Källförteckning sid.4

Utdrag

"Runsvenskan (800-1225)

Runsvenska var språket då människor i norden skrev i runor, Vikinga skriften. Det var också ett av de första språken. Man vet inte vart den kommer ifrån, men forskare vet att den härstammar från germanska, som vissa nordiska och europeiska språk härstammar ifrån. Isländska är mycket nära släkt till runsvenskan. Den första runsvenskan man känner till användes på 800-talet på en berömd runsten, kallad Rökstenen, vid Röks Kyrka i Östergötland. Det som finns kvar av runsvenska är runskriften och i Isländskan. Futharken, kallad efter de första runorna i raden, är den urnordiska 24-radiga runraden. Ungefär år 800 togs dennas plats av den 16-radiga runraden. Runsvenskan dagar var slut ungefär år 1225."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Svensk språkhistoria - Svenska, årskurs 9

[0]
Inga användarrecensioner än.