Fördjupningsarbete: Svenska dialekter - Svenska C

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Fördjupningsarbete: Svenska dialekter - Svenska C

Ett längre fördjupningsarbete vars syfte är att undersöka vad som kännetecknar en dialekt samt hur framtiden ser ut för de svenska dialekternas överlevnad. Följande frågeställningar besvaras bland annat:

- Vad är en dialekt?
- Finns det någon status att prata med dialekter, i tv/radio/film, vanliga vardagen och eventuellt på högre plan?
- Riskerar dialekterna att tyna bort, eller kommer vi att se en markant ökning av dialektens mångfald?
- Fördomar kring dialekter?
- De sex stora dialekthuvudgrupperna, vilka är de, och vad är det som utmärker dem?

Lärarens kommentar

Bra struktur, bra innehåll. Dock kunde metoden och analysen finslipas lite till för ett högre betyg. Annars en självständig och bra rapport

Elevens kommentar

Skriva metoden på ett annat sätt och försöka väva in resultatet mer i analysen och diskutera det ännu mera

Studienets kommentar

Ingen källor

Innehåll

Inledning 4
Bakgrund 4
Syfte 5
Frågeställingar 5
Metod 6
Resultat 7
Analys/diskussion 17

Utdrag

"INLEDNING:
Jag har valt att skriva en rapport om dialekter. I vardagslivet stöter vi ständigt på olika dialekter på arbetet, på skolan eller bland vännerna. Till var och en av dessa dialekter har vi en mer eller mindre omedveten attityd och inställning till. Denna inställning är kopplad till våra egna erfarenheter av dialekten. Det vill säga att vi har en positiv attityd till dialekten om vi känner bekanta som talar samma dialekt. Känner vi däremot någon person som vi ogillar, får man helt plötsligt en negativ inställning till dialekten och folket från den platsen/staden. Dialekten är även kopplad till det sociala arv vi besitter, och det kommer vanligen från släkten, skolan/arbetet och vännerna. Dialekter är något vi använder oss av hela tiden, varken vi vill eller inte. Att prata dialekt är enligt mig absolut ingenting som stjälper svenska språket. Tvärtom, det kryddar språket, stärker ens ursprung och får det dessutom att låta trevligare. För vad vore inte ett land utan olika dialekter, ett dekadent språk som flyter ihop över hela landet? Det är dialekterna som är tjusningen med svenska talspråket. Vi kan med hjälp av dialekterna tolka och utifrån det, använda det för att lokalisera vars personen i fråga kommer ifrån."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Svenska dialekter - Svenska C

[17]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra faktiskt! kanske inte A nivå men fortfarande en bra "mall"
 • 2016-11-11
  Tack så jätte mycket för hjälpen. Strukturen är bra.
 • 2016-01-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Fantastiskt bra!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2015-11-06
  Bra, men kunde varit lite bredare.