Fördjupningsarbete: Transporter på land - Teknik, årskurs 8

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Grundskola Årskurs 8
  • Teknik
  • VG
  • 8
  • 1909
  • PDF

Fördjupningsarbete: Transporter på land - Teknik, årskurs 8

Ett fördjupningsarbete från årskurs 8 där eleven redogör för landtransporter förr, nu och i framtiden. Förklaringar finns även till olika typer av motorer (från ångmaskinen till hybridmotorn).

Elevens kommentar

Man kan lägga till mer om nutida transporter.

Innehåll

Landtransporternas historia 3
Ångmaskinen 3
Förbränningsmotorn 4
Elmotorn 5
Kraftöverföring från motor till hjul 5
Framtida motorer
- Hybridbil 6
- Bränslecellsbil 6
Samhällets utveckling genom transporter 6
Transporter i det framtida samhället 7
Bilbygge 7
Reflektion 8
Källförteckning 8

Utdrag

Ångmaskinen
Tomas Newcomen uppfann den första ångmaskinen 1712. Den skulle användas till att pumpa upp vatten från gruvor. (Bilden) Den var väldigt ineffektiv. James Watt uppgraderade den i slutet av 1700-talet så att den funkade bättre.

Ångmaskinen består av en cylinder och en kolv. Man häller vattnet i cylindern och hettar upp vattnet till ånga. Elden finns utanför cylindern. Ångan tar mer plats i cylindern än vattnet och därför rör sig kolven uppåt. Sedan kyler man ner cylindern så att ångan kondenserar. Då blir det ett undertryck i cylindern och då sjunker kolven ner igen. Man sätter fast en axel från kolven till ett hjul men inte i mitten utan litet utanför mitten. Då snurrar hjulet... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Transporter på land - Teknik, årskurs 8

[0]
Inga användarrecensioner än.