Fördjupningsarbete: Den Vetenskapliga revolutionen - Historia B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 1
 • Historia B
 • C
 • 6
 • 1126
 • PDF

Fördjupningsarbete: Den Vetenskapliga revolutionen - Historia B

Ett fördjupningsarbete kring den vetenskapliga revolutionen som växte fram under 1500-talets Europa. Eleven tar bland annat avstamp i följande frågeställningar:

• Vad ligger till grund för den vetenskapliga revolutionen?
• Vilka personer ligger bakom revolutionen?
• Hade vetenskapen någon motståndare?
• Fick vetenskapen folket att se världen från ett nytt perspektiv?
• Hur såg livet ut innan/efter revolutionen?
• Vilka var de viktigaste upptäckterna?
• Har vi någon nytta av upptäckterna än idag?

Lärarens kommentar

Bra innehåll men frågeställningen samt diskussionen var något innehållsfattig och fanns mer att önska.

Elevens kommentar

Bättre frågeställning samt en djupare diskussionsdel. Även den källkritiska delen var något luddig.

Innehåll

1. Inledning
2. Frågeställning
3. Metod
4. Resultat
4.1 Idéer växer fram under antiken
4.2 Det vetenskapliga arbetssättet tar form
4.3 Viktiga teorier och personer
4.4 Kyrkans och vetenskapens idéer motsäger sig varandra
5. Diskussion
6. Källohänvisning

Utdrag

"1. Inledning:
Jag har valt att skriva en uppsats om den vetenskapliga revolutionen. Det som intresserar mig i detta ämne är hur det vetenskapliga arbetssättet har växt fram och hur det påverkat oss idag. När jag sedan sökte information om ämnet fann jag en punkt som intresserade mig mer än allt annat och det var hur vetenskapen och vetenskapsmännen påverkades av kyrkans makt under 1600- och 1700-talet vilket kom att visa sig vara svårare än jag trott.

3. Metod:
När jag skrev denna uppsats valde jag först och främst att använda källor som stämde överrens med andra källor, detta för att få fram så korrekt information som möjligt. För att sedan hitta andras åsikter inom ämnet så använde jag mig av en blogg som till största delen bestod av egna åsikter. Dessa åsikter var ofta väldigt starka och man får då bemöta dessa åsikter källkritiskt.
Enligt mig så är NE.se den mest trovärdiga källan då informationen är skriven av personer som är utbildade inom ämnet. Dessutom var sidan uppdaterad bara någon dag innan.
Jag valde även att använda mig av Wikipedia som komplement till informationen NE för att undersöka om den fakta jag använt stämde överrens vilket den också gjorde."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsarbete: Den Vetenskapliga revolutionen - Historia B

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-11-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  väldigt bra skrivet , lättläst
 • 2015-01-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  denneadajslkdjaskfjkalsd