Abort i Sverige

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap B
 • E
 • 6
 • 1854
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Abort i Sverige

En fördjupningsuppgift vars syfte är att undersöka abort och dess ställning i Sverige. Detta görs med utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Vad är abort?
• Hur utför man en abort?
• Varför anser vissa att abort är ett brott och andra inte?
• Vilka förklaringar finns det till att genomföra abort?
• När legaliserades abort i Sverige och varför?
• Vilka konsekvenser kan finnas om man gör abort?

Eleven genomför även en intervju med en ung kvinna som genomfört en abort, och belyser individens upplevelse av ingreppet.

Lärarens kommentar

Lite rörigt, men förtjänar ett E.

Innehåll

- Inledning
- Syfte
- Avgränsning
- Frågeställningar
- Kvantitativ/Kvalitativ
- Perspektiv
- Metod/Material
- Innehåll
- Jämförande analys
- Sammanfattande diskussion
- Intervjun
- Källkritik

Utdrag

"Inledning:
Abort är ett ständigt aktuellt ämne i medierna. Att abort, även kallad fosterfördrivning, är en etisk och moralisk fråga finns det inga tvivel om. Abort är något som länge blivit kritiserat av de flesta religioner och kulturer.

I Sverige har abort varit lagligt sedan 1 januari 1975, dock finns det olika synpunkter och frågan är stor runtom i världen beroende på vad man har för troende, vilken kultur man kommer ifrån eller vad man anser som moralisk rätt.

Idag råder det fortfarande om vad som ska tillåtas och inte, och det finns fortfarande olika folkslag som är starkt emot abort. Dessa människor som anser abort som ett fel betraktar fostret som ett liv och att förneka detta barn ett fortsatt liv är ett mord. Medan de andra som är för abort ser inte fostret som en människa och därmed begår inget brott. De är mer fokuserade på kvinnans rättighet till fria val och menar att abort är en förutsättning för att alla barn som föds ska vara välkomna. Enligt motståndarna finns det även olika situationer där man anser abort vara en skälig väg, till exempel, om kvinnans liv är i fara eller om man blivit utsatt för våldtäkt."... Köp tillgång för att läsa mer

Abort i Sverige

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-01-10
  den var väll helt okej , v
 • 2013-09-20
  mycket bra!!!!!!!!!!!!!!