Fördjupningsuppgift: De Abrahamitiska religionerna - Religionskunskap A

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Religionskunskap A
 • VG
 • 7
 • 2455
 • PDF

Fördjupningsuppgift: De Abrahamitiska religionerna - Religionskunskap A

En fördjupningsuppgift som undersöker likheter och skillnader mellan de tre Abrahamitiska religionerna: Judendom, Kristendom och Islam. Fokus ligger bland annat på historia, gudsbild, människosyn, kvinnosyn, det religiösa livet och högtider.

Lärarens kommentar

VG

Utdrag

"Historia:
De abrahamitiska religionerna är judendomen, kristendomen och islam. De grundades från skapelsen på just böcker (Torah, Bibeln, Koranen). Alla de tre religionerna härstammade från förbundet mellan Gud och Abraham.

Gud valde Abraham att bli stamfar för hans folk i Israel. Abraham fick en som med Sara som hette Isak och en son med Hagar som hette Ismael. Muslimerna härstammade från Ismael. Judendom och kristendom är det Isak.

Judendom:
Judendomen grundades 1800-1400 talet f.Kr av Mose.
Olika riktningar tolkar messiastanken på olika sätt. Ultraortodox tänker sig Messias som en verklig person medan liberal och konservativ judendom handlar Messias att förverkliga en framtid i rättvis och fred.
Mose ledde folket ut ur Egypten genom ökenområdena mot Kanaan på grund av hunger. I Sinai öken fick dem lagen av Gud som innehåller de tio budorden (i Torah)."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: De Abrahamitiska religionerna - Religionskunskap A

[17]
Användarnas bedömningar
 • 2014-08-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra information om hur de olika Abrahamitiska religionerna fungerar samt hur lika det faktiskt är
 • 2015-06-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Fakta fanns där, dock var det väldigt mycket stavfel och grammatiska fel
 • 2016-11-10
  väldigt fin uppsats Tack
 • 2016-02-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den var najjjjjjjjjjjs