Fördjupningsuppgift: Ätstörningar - Psykologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Psykologi 1
  • MVG
  • 4
  • 1752
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Ätstörningar - Psykologi

En fördjupningsuppgift där eleven redogör för vad ätstörningar är samt dess orsaker och behandlingar. Fokus ligger här på bulimi, anorexi och ätstörning UNS (utan närmre specifikation).

Uppgiften utgår från följande frågeställnignar:
• Vad är ätstörningar?
• Vilka olika former av ätstörningar finns det?
• Vad är orsakerna till ätstörningar?
• Hur kan man bota ätstörningar?

Utdrag

"Jag ska nu forska lite extra om ätstörningar, Alla vi känner nog någon som har eller har haft en ätstörning. kvinnor är de som mest drabbas av ätstörningar, främst under tonåren. Jag valde att forska om detta ämne för att förstå lite mer vad ätstörningar är och hur man kan bota personer med ätstörningar. Det är ett väldigt viktigt ämne att ta upp eftersom det påverkar många unga kvinnors liv världen över och konsekvenserna av ätstörningar är väldigt skadliga för kroppen och även omgivningen, ibland även dödliga för den drabbade personen."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Ätstörningar - Psykologi

[0]
Inga användarrecensioner än.