Anorexia Nervosa | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Psykologi B
 • VG
 • 2
 • 820
 • PDF

Anorexia Nervosa | Fördjupningsarbete

Ett fördjupningsarbete om ätstörningen "Anorexia Nervosa". Fokus ligger på psykiska och fysiska följder av sjukdomen samt olika perspektiv på anorexi inom psykologin.

Lärarens kommentar

Saknade behandlingsmetoder

Utdrag

Anorexia Nervosa är en typ av ätstörning som främst drabbar unga kvinnor(90-95% kvinnor och 5-10% män). På det psykiska planet visar sig sjukdomen i form av självsvält, förvridna kroppsideal, rädsla att gå upp i vikt och i vissa fall även självframkallade kräkningar. De fysiska följderna av störningen är utöver undervikt(minst 15 % undervikt krävs för att kunna ställa diagnosen anorexi), utebliven menstruation, nedsatt immunförsvar, lågt blodtryck, olika typer av vitamin- och näringsbrist, trötthet, yrsel och svimningar, kraftlöshet i muskler och behåring(lanugohår, hjälper kroppen att hålla kroppsvärmen vid normal temperatur).
Vad man har ansett vara orsakerna och behandlingssätten har under de senaste 60 åren varierat mycket, precis som de olika metoderna och perspektiven inom psykologin gjort.
Psykodynamikerna anser att förklaringen till personens insjuknande ligger längre tillbaka i tiden, en möjlig förklaring skulle kunna vara ett trauma eller liknande i uppväxten. Men även inom psykodynamiska perspektivet skiljer sig åsikterna åt. Enligt den kända... Köp tillgång för att läsa mer

Anorexia Nervosa | Fördjupningsarbete

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2013-12-22
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Otroligt bra! Välskriven och engagerande. Mer personligt skulle uppskattats!
 • 2015-03-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra skrivet, fick mycket hjälp av denna text. tacckk
 • 2015-03-26
  Fick Enormt myc ket hjälp vådligt bra