Fördjupningsuppgift: Antikens litterära genrer: epik, lyrik och dramatik - Svenska B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Svenska B
 • VG
 • 4
 • 1335
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Antikens litterära genrer: epik, lyrik och dramatik - Svenska B

En fördjupningsuppgift som redogör för tre av antikens litterära genrer: epik, lyrik och dramatik. Eleven ger även exempel på verksamma författare inom var genre samt presenterar något av deras verk.

Innehåll

- Antikens Genrer
- Epik
- Lyrik
- Dramatik

Utdrag

"Antikens Genrer:
Mycket av antikens Greklands kultur, litteratur och struktur lever ännu kvar i dagens Europa. Exempel på några saker vi övertagit från antikens Grekland är bland annat dess arkitektur, de olympiska spelen, utbildningssystemet som vi använder i Sverige med grundskola, gymnasium och högskola. Men även de litterära genrerna epik, lyrik och dramatik kommer från Antikens Grekland. Man kan säga att den europeiska litteraturen föddes i Grekland.

Epik:
En epik är en berättande text som ofta handlar om gudar, krig och hjältedåd. Inom epiken finns det olika genrer och en av epikens genrer började med att det fanns resande berättare, så kallade rapsoder som vandrade runt och underhöll publiker med berättelser som bestod av en mix med många små historier. Dessa berättelser blev sedan genren epos.

En av de kändaste rapsoderna var Homeros som levde på 700-talet f.Kr och han har skrivit de två mest berömda berättelserna inom eposgenren vid namn Iliaden och Odyssen som från början är två muntliga berättelser som sedan Homeros skrivit ner."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Antikens litterära genrer: epik, lyrik och dramatik - Svenska B

[7]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Super bra skrivet och mycket fakta. Kommer definitivt hjälpa mig med min svenska uppsats :)
 • 2013-12-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Den var väldigt innehållsrik, men även höll den farten så man inte tappade intresset :)
 • 2016-12-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 • 2016-01-15
  Skriven av Studerande på Termin 3
  Tydligt och väl skrivet överlag. Kom till god användning!