Fördjupningsuppgift: Antikens och medeltidens litteratur - Svenska B

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (före 2011) Årskurs 3
  • Svenska B
  • G
  • 2
  • 691
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Antikens och medeltidens litteratur - Svenska B

En kortare fördjupningsuppgift som redogör för antikens och medeltidens litteratur, med fokus på betydelsefulla verk och författare. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Godkänd - du har förklarat lite genomgående

Elevens kommentar

Mer ingående

Utdrag

"Litteraturen under antiken och medeltiden kallas för den klassiska litteraturen. Litteraturen som skrevs under antiken skrev oftast i Grekland eller i det romerska riket. Hettiterna (indoeuropeiskt folk) spred litteraturen till Grekland under 700- talet f.kr. Den grekiska litteraturen började med Homeros Iliaden och Odysseén, med dessa verk har Homeros kommit till att blivit kallad för den västerlänska litteraturens fader. Man trodde att han var en kringvandrande rapsod.

Iliaden handlar om kriget i staden Troja. Man får följa de grekiska stridigheterna under sju veckor. Man får se stora krigare bland annat Thersites, Agamemnon, Menelaos, Hektor, Paris och den största krigaren av alla Akilles.

Odysséen är ett reseäventyr som handlar Odysseus resa från kriget i Troja hem till Ithaka. Odysseus retar upp gudarna och tvingas yra runt på havet under 10 år för att komma till hans älskade hustru.

Under 600 talet f.kr kommer sedan den lyriska diktningen. Litteraturen i Grekland handlade under tidig antik mycket om hjältar, mod, krig och framförallt gudar. Men det som sedan skiljdes var att under en senare tidsepok så framstods författare mer som ateister, man spelade inte längre på religonerna som man tidigare hade gjort."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Antikens och medeltidens litteratur - Svenska B

[0]
Inga användarrecensioner än.