Fördjupningsuppgift: Arbetsmiljö i matvarubutik - Idrott och hälsa 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Idrott och hälsa 2
  • B
  • 1
  • 412
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Arbetsmiljö i matvarubutik - Idrott och hälsa 2

En kort fördjupningsuppgift där eleven undersöker hur man skulle kunna förbättra arbetsmiljön i en matvarubutik. Fokus ligger på fysiska, tekniska och psykosociala aspekter.

Utdrag

"Jag har valt att undersöka och lägga förslag till en bättre arbetsmiljö på en matvarubutik, både utifrån fysiska, tekniska och psykosociala punkter.

Angående de fysiska delarna som handlar om ålder, kön, arv och fysiskt träning kan det såklart handla om att det blir slitsammare ju äldre man blir, att man kan bli retat för något man ärvt och att det finns så kallade ”kvinnojobb” och ”mansjobb”, vilket kan göra att man känner sig orättvist behandlad.

Men i en matvarubutik är fördelningen mellan män och kvinnor rätt lika och därför bidrar det inte till ett så stort problem, men naturligtvis är det något som kan hända. Dåligt ljus kan däremot vara en bidragande orsak till en sämre arbetsmiljö, både om ljuset är för svagt eller starkt."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Arbetsmiljö i matvarubutik - Idrott och hälsa 2

[0]
Inga användarrecensioner än.