Fördjupningsuppgift: Atomer och periodiska systemet - Kemi, årskurs 9

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Kemi
 • VG
 • 4
 • 580
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Atomer och periodiska systemet - Kemi, årskurs 9

En enklare fördjupningsuppgift från årskurs 9 där eleven bland annat redogör för Bohrs atommodell, det periodiska systemet samt ämnena magnesium, fluor, natrium och neon. Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Han tyckte att den var så bra så att den är värd ett VG

Elevens kommentar

Lägga ner mer tid på den o fylla ut den.

Innehåll

- Kemi i naturen
- Kemi i vardag/samhälle
- Kemin och världsbilden

Utdrag

"Den atommodellen som vi mestadels använder idag är Bohrs atommodell. Den skapades 1913 av Niels Bohr och är uppbyggd på teorin att elektronerna i en atom kretsar kring atomkärnan.

I atomkärnan finns det neutroner och protoner. Neutronerna är oladdade och protonerna är positivt laddade. Elektronerna kring atomen, i skalen, är negativt laddade. Eftersom det alltid finns lika många protoner som elektroner i en atom, är en atom oladdad."... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Atomer och periodiska systemet - Kemi, årskurs 9

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-01
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  sssssssssssssssuuuuuuuuuuuuuuup0eeeeeeeeeeeeeer