Fördjupningsuppgift: Atomer och radioaktiva ämnen - Kemi, årskurs 9

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Kemi
 • MVG
 • 10
 • 2698
 • PDF

Fördjupningsarbete: Fördjupningsuppgift: Atomer och radioaktiva ämnen - Kemi, årskurs 9

En fördjupningsuppgift från årskurs 9 där eleven redogör för följande:

1. Atomer: deras uppbyggnad och upptäckt
2. Halveringstid för radioaktiva ämne
3. Radioaktivitet
4. Alfa- beta- och gammastrålningar
5. Kol 14 (146C) (en radioaktiv isotop)
6. Hoppande elektroner och linjespektrum
7. Olika energiformer
8. Fission
9. Gemensamt för både fission och fusion processer

Lärarens kommentar

Den var jättebra och ganska omfattande

Elevens kommentar

Ja, språket antagligen, det var inte så dåligt, men ändå.

Utdrag

Ordet a'tomos är ett grekiskt ord som betyder odelbar, en liten partikel alltså som inte går att delas, och från det grekiska ordet a'tomos kommer ordet atom. I 400-talet f.Kr. var det den grekiska filosofen Demokritos som först presenterade teorin om att alla ämnena är uppbyggda av jätte små partiklar som inte kan delas. Men atomteorin glömdes så småningom bort på grund av motståndet den fick och främst från den stora filosofen Aristoteles, speciellt att Aristoteles trodde på något helt annat, på en gammal lära om de fyra elementen jord, luft, vatten och eld. Och Aristoteles levde något mer än Demokritos så dess påverkade att Demokritos teorier om atomen glömdes så småningom och snabbt ända till 1600-talet, om
2 000 år senare alltså. En rad framstående fysiker trodde äntligen på Demokritos atomteorier och visade genom experiment att... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Atomer och radioaktiva ämnen - Kemi, årskurs 9

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2014-05-13
  perfekt tack så mycket att du hjälper mig me mitt prov
 • 2016-06-27
  Skriven av Gymnasieelev på 2. IB
  Bra skrivet och tydligt innehåll