Attacken mot Pearl Harbor | Japans flygattack

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Historia
 • MVG
 • 5
 • 2222
 • PDF

Attacken mot Pearl Harbor | Japans flygattack

En längre fördjupningsuppgift där eleven utförligt redogör för Japans flygattack mot USA:s flottbas i Pearl Harbor under det andra världskriget. Fokus ligger på orsakerna till händelsen, händelseförloppet, dess konsekvenser samt en slutsats.

Lärarens kommentar

Läraren var mycket positivt till uppsatsen. Hon ansåg den även som tongivande till att jag senare fick pris som bästa elev i historia på hela skolan läsåret 10/11.

Innehåll

- Orsaker till händelsen
- Händelseförloppet
- Konsekvenser av händelsen
- Slutsats
- Källor

Utdrag

"I denna del har jag valt att skriva om attackerna mot Pearl Harbor den 7 december 1941. Det var när Japan flygbombade USA:s flottbas Pearl Harbor på Hawaii. Under de två anfallsvågorna med totalt över 350 japanska flygplan så sänktes 14 fartyg, skadades 10 och runt 300 amerikanska flygplan förstördes.

Orsaker till händelsen
Attacken var ett resultat på en längre tids konflikt som pågått mellan Japan och USA. Konflikten byggde i grunden på att Japan försökte ta över amerikanska och europeiska kolonier i Stilla havet och Sydostasien. Detta var inte vidare värst omtyckt, speciellt inte från amerikanskt håll, kanske med tanke på att de ville styra i dessa områden medan de europeiska stormakterna hade sina kolonier i Afrika."... Köp tillgång för att läsa mer

Attacken mot Pearl Harbor | Japans flygattack

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-31
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Väldigt bra skriven, men skulle behövt mer källor för en 6a
 • 2015-03-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Den ger bra fakta, orsakerna gav mig mest.
 • 2015-03-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Den ger mycket bra och konkret fakta
 • 2015-03-03
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket bra information om händelsen!