Fördjupningsuppgift: Befolkning, migration och globalisering | Geografi 2

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Samhällskunskap 1b
 • A
 • 7
 • 2967
 • PDF

Fördjupningsuppgift: Befolkning, migration och globalisering | Geografi 2

En längre fördjupningsuppgift som redogör för begreppen befolkning, migration och globalisering. Fokus ligger bland annat på befolkningspyramider, demografiska transitioner, i- och u-länders befolkningssammansättningar, push- och pull faktorer vad gäller migration, miljöaspekter samt globaliseringen (vilka möjligheter respektive hinder globaliseringen utgör för att fattiga länders möjlighet att utvecklas på ett hållbart sätt). Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Befolkningspyramider
- Den demografiska transitionen
- Befolkningspyramider - modeller
- Befolkningens ålderssammansättning
- U-länders befolkningssammansättning
- Samband
- Framtidsprognoser

2. Migration
- Push- och pull-faktorer
- Dem tänkbara trenderna
- Viktiga miljöaspekter

3. Globalisering

Utdrag

1. Befolkningspyramider: Redogör utifrån befolkningspyramiden hur fördelningen mellan gamla och unga ser ut i den rika världen respektive fattiga delen av världen ser ut. Diskutera vilka konsekvenser och utmaningar det medför för respektive områden i framtiden samt vad man kan göra för att få bukt på dessa utmaningar.

Begreppet befolkningspyramid (1)
Befolkningsutvecklingen ser annorlunda ut i olika delar av världen. För att tydliggöra det grafiskt använder man sig av befolkningspyramider. Man kan se återkommande mönster i olika länder och tolkar sedan hur befolkningsutvecklingen fortgår. Västländerna har rätt så likartad befolkningsutveckling, åtminstone utifrån ett historiskt perspektiv.

En befolkningspyramid beskriver ålders- och könsfördelningen i ett land. På vardera sida om åldersaxeln framgår exakt hur stor del av en befolkning som utgörs av varje åldersgrupp. Längden på stolparna visar hur stor mängd respektive åldersgrupp förhåller sig till varandra. Genom pyramidens utseende kan man snabbt tolka befolkningens uppbyggnad. I vissa fall tar man dessutom hänsyn till samhällsförhållanden.

Ifall befolkningspyramiden har en bred bas betyder det att det föds många barn i landet. Den spetsiga formen är typisk för u-länder där spädbarnsdödligheten är hög och där det finns få äldre i befolkningen eftersom man dör i en tidig ålder. Befolkningspyramiden visar ett land där fruktsamhetstalet ligger omkring reproduktionsnivån och där befolkningen fortsätter att växa eftersom de yngre åldersgrupperna rör sig uppåt i pyramiden allteftersom nya generationer kommer till... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Befolkning, migration och globalisering | Geografi 2

[8]
Användarnas bedömningar
 • 2017-05-08
  väldigt bra fick igång mig och där kom näst A
 • 2015-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 1
  Jag finner att denna text var relativt mockamabarbiouf.
 • 2017-02-17
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Perfekt för mig. Detta var gul.
 • 2016-10-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee