Ekonomiska system och Familjeekonomi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
 • Samhällskunskap A
 • MVG
 • 2
 • 539
 • PDF

Ekonomiska system och Familjeekonomi

En kortare fördjupningsuppgift som redogör för de ekonomiska begreppen privatekonomi, samhällsekonomi, planekonomi och marknadsekonomi. Vidare så jämför eleven även kort ekonomiska förutsättningar mellan kärnfamiljer och ensamstående vårdnadshavare.

Lärarens kommentar

Han tyckte att den var jättebra. Mycket bra resonerat.

Utdrag

"Man kan tro att privatekonomi och samhällsekonomi är två helt olika faktorer. Dock är de väldigt bundna till varandra. Ekonomi är en stor faktor som påverkar oss både i hemmet och ute bland människorna i samhället. Det som händer andra länders ekonomi påverkar oss i Sverige.

Samhällsekonomi beror på hur samhället hushåller och använder sina tillgångar. Samhällets ekonomi kan bland annat handla om det ekonomiska spelet mellan de olika aktörerna. De fyra stora aktörerna i vårt samhälle är hushåll, företag, offentliga sektor och banker. För att samhället skall gå ihop behöver de samverka med varandra.

Dock undersöks även andra frågor i samhällsekonomin som bland annat hur samhället går tillväga vid exempelvis en inflation eller vad en inflation är. Det kan även handla om att det skall vara fri konkurrens på en marknad och vad det är för nytta med konkurrens. Man kan i stora drag säga att samhällsekonomin är balansen för att ett land skall kunna fungera. Ordet ekonomi kommer från början ifrån grekiskan och det betyder hushållning."... Köp tillgång för att läsa mer

Ekonomiska system och Familjeekonomi

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-02-12
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  sämstaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa