Fördjupningsuppgift: Biologisk mångfald

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • B
  • 5
  • 2305
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Biologisk mångfald

En fördjupningsuppgift som utgår ifrån givna frågor och handlar om biologisk mångfald. Här förklaras vad begreppet innebär, dessutom redogörs för vad man gör i Sverige för att bevara den biologiska mångfalden samt hur ämnet skildras i media.

Notera att det förekommer viss språklig förbättringspotential.

Innehåll

- En noggrann förklaring av begreppet biologisk mångfald. Vad betyder begreppet? Finns det olika tolkningar?

- Minst ett exempel på en hotad art. Beskriv varför den är hotad och vad vi kan göra för att bevara arten. Obligatoriskt är också att göra en klassificering av arten.

- Hur mycket ska vi arbeta för att bevara den biologiska mångfalden? Vad görs redan idag, i Sverige eller andra länder? Försök att granska behandlingen av olika arter och ekosystem från ett naturvetenskapligt perspektiv (titta t.ex. på hur naturreservat och nationalparker fungerar).

- Ta upp två olika exempel på hur biologisk mångfald behandlas i ett medialt sammanhang (t.ex. i nyhetsartiklar). Försök att granska hur begreppet tas upp samt kritisera och lyfta fram eventuella brister och problem i den mediala framställningen av begreppet.

- Redogör för hur negativ miljöpåverkan i olika ekosystem påverkar människors liv och hälsa. Det kan gälla hur människor i olika länder påverkas av t.ex. regnskogsskövling. Koppla även människors miljöpåverkan till konsumtion av olika varor och hur människors olika livsstilar påverkar den biologiska mångfalden (t.ex. vårt stora antal transporter eller överkonsumtion inom något område).

- Avslutning

- Källor

Utdrag

I Sverige har vi valt att fridlysa växter och arter för att de är utrotningshotade vilket är ett sätt att bevara den biologiska mångfalden.
Vi använder oss också av naturreservat för att bevara den biologiska mångfalden vilken innebär att man skyddar ett område för att det levande organismerna i detta begränsade område inte ska bli utrotningshotade av all skada som görs av det moderna samhället idag.

Sverige har också gått med i ett nätverk som kallas natura2000 vilket innebär att stoppa utrotningen av levande organismer och bevara det miljöer det lever i. Detta avtal ingår i EU vilket att alla länder som... Köp tillgång för att läsa mer

Fördjupningsuppgift: Biologisk mångfald

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-11-21
    Bra beskrivning..............